Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Iva Krupicová: Otisk času

Do 10. 9. 2021 bude ve výstavních prostorách projektu Hybernská 4, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Ivy Krupicové: Otisk času. Kurátorka Iva Mladičová.

Ústředním tématem a hlavním výrazovým prostředkem grafik a objektů Ivy Krupicové jsou kámen a papír. Prostřednictvím metafory bludného kamene vypovídá o jiném čase a prostou a jejich vnitřních procesech. V cyklech struktur a siluet uchovává záznamy o prolínání hmoty světlem, o její paměti. Svými pracemi zviditelňuje setkání symbolů pevné stálosti a efemérní citlivosti.
 
Iva Krupicová (*1987)
Ve své volné tvorbě se věnuje grafice, převážně litografii a hlubotisku. Zabývá se knižní tvorbou, konkrétněji knižní vazbou s přesahy do objektů, ilustrací i grafickým designem.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Iva Krupicová: Otisk času