Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ištabela Barela: Zaříkávačka draků

10. 10.-6. 11. / Kavárna Velryba / Instalace

Do 6.11.2017 bude v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná v obou patrech výstava Ištabela Barela: Zaříkávačka draků.

Text Jiřího Schmidta, kurátora výstavy:

Na některých místech ve Francii se drak bojí nahých lidí, při pohledu na ně se červená a odvrací pohled. Wikipedie

V posledních letech se na plný úvazek věnuji umělecko-vědnímu aplikovanému výzkumu a vývoji architektury.

Architektura je kombinací vědy a umění.

Architektura zastřešuje. Zastřešuje nás fyzicky i duševně. Zastřešuje lidi a naše umění. Architektura je nezbytná, umění je zbytné. Ale architektura bez umění je pouhý mechanický život v mechanicky vystavěném životním prostředí.

Pokud do architektury nevstoupí skutečný umělec. Skutečný člověk se svým skutečným uměním. Stačí, abychom se přesvědčili, že nás jeho dílo elektrizuje a magnetizuje, kdykoliv ho znovu zahlédneme.

Cesta přes Rubikon tedy vede skrze důvěryhodné, autentické umění.

Za každým uměním stojí člověk. Důvěryhodným umělcem se stáváí, pokud vystavuje autentické dílo. Ištabela Barela již druhé desetiletí tvrdí opravdovost svého umění vlastním tělem i vlastní duší. Z talentované vášnivé tvůrčí dívky je dnes poctivá tvůrčí matka.

Dílo tedy zrálo a vyzrálo. A dnes jej můžeme spatřit v ucelenějším souboru.

Umění umělců nám pomáhá mít oči otevřené a oči naplněné. Abychom neztratili ze zřetele to hlavní, jedinečné, co dělá naší civilizaci civilizací, naší kulturu naší kulturou. Abychom neztratili sama sebe. Abychom se nebáli našich démonů a abychom se uměli radovat z našich darů. Pro některé kultury symbolizuje drak zlo, pro některé dobro. „Skrze draka se projevují lidské ideje. Zkrocený drak je osvícený vládce. Hodně starý drak má podobu archanděla,“ říká autorka.

Odvaha Ištabely Barely pracovat s draky vyplývá z podstaty její osobnosti. Všechny její práce jsou metaforickým uchopení tajemství.

Věda je uměním a umění je vědou. Ištabela Barela silou svého díla otvírá brány do světa těchto vztahů. Antropolog Petr Dvořáček o jejích obrazech v roce 2014 napsal: „Práce se blíží ve svém metaforickém jazyce moderní teoretické fyzice, pro kterou je hmota vlastně jen popisem vlnění, vibrací a sil, jejichž podstata zůstává tajemná. Duch je tím, co vede hmotu, aby se chovala tak, jak se chová. Podstata světa je tajemství, které můžeme uchopit jenom metaforicky, prostředky spirituální transcendence nebo prostředky umění.“

Líbí se mi, že obraz a slovo se v díle Ištabely Barely nedílně prolínají. Jako nedílný tvůrčí celek. V práci autorky nacházím to, o čem mluví J. W. Goethe jako o podstatě snažení lidské kultury. Říká toto: Poesie vykládá tajemství přírody a snaží se je řešit obrazem. Filosofie vykládá tajemství rozumu a snaží se je řešit slovem. Mystika vykládá tajemství přírody a rozumu a snaží se je řešit slovem a obrazem.

Dílo jako obraz a příběh člověka v jednom.

Dívčí vášně, touhy, posedlosti, zvědavosti v kombinaci s ženskou chytrostí, inteligencí, mateřskostí, zralostí a zkušeností.

Antologie Ištabely Barely znamená pro celé široké publikum sklizeň plodů a konzumaci lahodného, mistrně servírovaného vzorku, v podstatě nové urban mytology v roli archetypálního hrdiny současného člověka i s jeho existenciální vykořeněností a chronickým strachem.

Ištabelino umění autentického zásahu.

Tato výstava podle mého názoru ukazuje, že jsme právě na cestě, abychom objevili pravou hodnotu autorčina díla.

Jiří Schmidt, kurátor výstavy

Jablonec nad Nisou, 10. 10. 2017, 03:33

…………….

Tajemná umělkyně Ištabela Barela, civilním jméném Radka Chocholoušková, absolvovala v roce 2004 Atelier Enviromentu na FaVU VUT Brno. Představuje své nové snové kresby, nedávné i čerstvé objekty a prostorové instalace.

HomeFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ištabela Barela: Zaříkávačka draků