Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž intervencí Umění Asie + zahájení International Shakuhachi Festival Prague

Do 4.9.2016 bude v Paláci Kinských Národní Galerie, Staroměstské náměstí 12, Praha 1, přístupná intervence v rámci stálé sbírky Umění Asie k  International Shakuhachi Festivalu.

Uvidíte artefakty spojené s tradiční japonskou hudbou, ať už se jedná přímo u ukázky fléten šakuhači či o dřevořezy s hudební tematikou. Expozici doplní rozměrná současná kaligrafie Vlastislava Matouška a Izana Ogawy, audiovizuální ukázky spojené s výrobou flétny šakuhači a hrou na ni i předměty ilustrují život zenových mnichů komusó praktikujících meditační hru na šakuhači.

„Díky spolupráci s International Shakuhachi Festival Prague se nám podařilo doplnit stálou expozici Umění Asie o nesmírně zajímavé artefakty, které návštěvníkům přibližují další rozměry nejen asijského umění, ale asijské kultury jako takové,“ uvádí Markéta Hánová, ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze.

Do sálu japonské malby a grafiky jsou doplněny ukázky různých typů fléten šakuhači spolu s jejich rentgenovými snímky. Expozici kromě dobových japonských dřevořezů doplňuje i rozměrná současná kaligrafie, jenž vznikla ve spolupráci Vlastislava Matouška, etnomuzikologa, hudebního skladatele a prezidenta International Shakuhachi Festival Prague, a mistra kaligrafie Izana Ogawy. „K vidění jsou rovněž videoakustické ukázky spojené s výrobou flétny šakuhači a hrou na ni. V sále japonského dekorativního umění jsou umístěny další předměty, které jsme Národní galerii zapůjčili a které ilustrují život zenových mnichů komusó praktikujících meditační hru na šakuhači – kněžské roucho, dýku či meditační kuklu tengai,” upřesňuje Vlastislav Matoušek.

Šakuhači je flétna starobylého původu – jejího předchůdce lze hledat již v instrumentáři starověké Číny. Do Japonska byla importována v 8. století společně s hudbou čínského dvora dynastie Tchang (618–907 po Kristu). Z tohoto období se dodnes dochovalo devět nástrojů, přičemž expozice Národní galerie představuje kopii jednoho z nich. Flétny měly šest hmatových otvorů, byly rovné a kromě bambusu byly vyráběny také z minerálů či slonoviny. V následujících staletích lze v Japonsku dohledat několik variant, jimiž šakuhači spěla ke své současné podobě. Nejvýznamnější z nich je spojena se zen-buddhistickou sektou Fuke a jejími mnichy komusó a je tudíž označována jako fuke nebo komusó šakuhači. Flétna je v tomto případě využívána k meditování zvanému fuke zen, kdy je tvář meditujícího zakrytá pod kuklou tengai.

Moderní nástroje jsou oproti původním pečlivě laděny, jsou často dvoudílné, vnitřní průběh trubice je dokonale hladký a ošetřený nanesením několika vrstev speciální politury dži. Tyto nástroje jsou hlasitější, dobře ovladatelné a hojně užívané v ansámblové hře ve spojení s šamisenem a kotem, ale také například v soudobé západní klasické hudbě či dalších žánrech jako rock nebo jazz.

Výstava Pod povrchem prázdnota je přístupná veřejnosti v rámci vstupného do paláce Kinských. V rámci Pražské muzejní noci dne 11. června je možné ji zhlédnout zdarma.

Program festivalu:

pátek 3. 6.

15.30–17.00 Workshop hry na šakuhači pro úplné začátečníky
Úvodní ze tří lekcí; výuka probíhá v angličtině. Maximální počet 10 účastníků. Cena první lekce 90 Kč, rezervace nutná.Ateliér ve 2. poschodí. Informace a rezervace na asiaedu@ngprague.cz, dále na www.isfp.cz.

sobota 4. 6.

14.00–15.00 Projekce: Hidden Legacy: Japanese Traditional Performing Arts in the World War II Internment Camps (Skryté dědictví: japonská tradiční performativní umění v internačních táborech za druhé světové války), režie Shirley Kazuyo Muramoto-Wong, 2014.

Výjimečný film ukazující japonská tradiční umění v amerických internačních táborech za druhé světové války.

Anglicky, titulky v japonštině. Vstupné 80 Kč, snížené 50 Kč. Ateliér ve 2. poschodí.

22.00–0.15 Letní kino v paláci Kinských: Naše malá sestra / Umimachi Diary, režie Hirokazu Koreeda, 2015.
Rodinné (melo)drama, které na čechovovském půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu magii všednosti. Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když zemře jejich otec, který od rodiny odešel před patnácti lety, cestují na venkov na pohřeb, kde poznají svou plachou nevlastní sestru. Jejich návrh, aby odjela žít společně s nimi, dospívající Suzu s nadšením přijímá. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství…

Japonsky, titulky v angličtině. Nádvoří paláce Kinských. Vstupné dobrovolné.

neděle 5. 6.

14.30–15.00 Koncert: Šakuhači a karpatské píšťaly
Etnomuzikologové Vlastislav Matoušek a Marian Friedl představí hudbu flétny šakuhači a karpatských lidových píšťal.

Expozice Umění Asie, 1. poschodí.

15.00–15.25 Projekce: Shakuhachi in Prague

Dokument prezentující dva hráče na flétnu šakuhači: skladatele a etnomuzikologa Vlastislava Matouška a profesionálního hráče Christophera Yohmei Blasdela, spoluzakladatele Prague Shakuhachi Festivalu.

V češtině a angličtině, české a anglické titulky. Ateliér ve 2. poschodí.

15.30–16.30 Přednáška: Gunnar Jinmei Linder
Přednáška profesora Stockholmské university a profesionálního hráče na šakuhači, který studoval s legendárním hráčem s Goro Yamaguchim, držitelem titulu národní žijící poklad.

V angličtině. Ateliér ve 2. poschodí. Vstupné na odpolední program 80 Kč, snížené 50 Kč.

16.30–17.00 Koncert skupiny Yosa Yosa. Vystoupení hráčů na japonské bubny wadaiko.

Nádvoří paláce Kinských. Vstup volný.

sobota 18. 6., 14:00–15:00

14:00 – 14:25 Projekce: Shakuhachi in Prague

Dokument prezentující dva hráče na flétnu šakuhači: skladatele a etnomuzikologa Vlastislava Matouška a profesionálního hráče Christophera Yohmei Blasdela, spoluzakladatele Prague Shakuhachi Festivalu.

V češtině angličtině, české a anglické titulky. Ateliér ve 2. poschodí.

14:30 – 15:00 Koncert: Nová a tradiční hudba pro šakuhači
Český hráč na šakuhači Marek Matvija a vokalistka Annabelle Plum.

Expozice Umění Asie, 1. poschodí.

Vstupné na odpolední program nebo jeho část 80 Kč, snížené 50 Kč.

https://isfp.cz/

http://ngprague.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž intervencí Umění Asie + zahájení International Shakuhachi Festival Prague