Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž In memoriam Miroslav Kuranda – Vysočany v záblescích paměti

15. 8.-1. 9. / Galerie 9 / Fotografie

Do 1. 9. 2022 bude v galerii 9, v přízemí Vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 (metro Vysočanská), přístupná zajímavá a krásná výstava In memoriam Miroslav Kuranda – Vysočany v záblescích paměti. Vstup volný, otevřeno pondělí až čtvrtek 10:00 – 19:00.

120 let od povýšení Vysočan na město je skvělou příležitostí k prezentaci části unikátního souboru fotografií, které v průběhu 60. let pořídil ve Vysočanech Miroslav Kuranda, zakladatel, předseda a neúnavný spiritus agens Vlastivědného kroužku Prahy 9. Jeho snímky zachycují místa a zákoutí dnes již dávno zaniklá či změněná k nepoznání, která si však mnozí z nás ještě velmi dobře pamatují, i jejich nenávratně odvátou atmosféru. Kromě zásadního dokumentárního významu mají tyto černobílé relikvie i nespornou hodnotu výtvarnou.

Výstava fotografií Vysočan je poctou jejich autorovi, archiváři Městské části Praha 9, který se dějinám a popularizaci regionu oddaně věnoval více než 70 let.

120. výročí povýšení Vysočan na město je připomenuto souborem fotografií a památek z archivu, budovaného a opatrovaného Miroslavem Kurandou.

Miroslav Kuranda (*1927) se vyučil zámečníkem. Jeho koníčkem však byla od mládí archeologie a historie. Do Vysočan se přestěhoval z centra Prahy v roce 1960 a pracoval v ČKD. Protože chtěl poznat minulost místa, v němž se rozhodl žít, pátral v archivech a knihovnách, ale žádnou soustavnější historickou práci o Vysočanech a o Praze 9 nenašel. Proto se minulostí Vysočan, Proseku, Libně, Hrdlořez a Hloubětína začal zabývat sám. Nezůstal jen při bádání v pramenech a sporé literatuře, využil příležitostných setkání s lidmi ze svého okolí, a ptal se jich na události, na něž se dokázali upamatovat. Aby podchytil pamětníků co nejvíc, založil v roce 1962 Vlastivědný klub Prahy 9, v němž na pravidelných schůzkách stále se rozšiřujícího kruhu zájemců získával další a další informace o minulosti regionu. Mnohdy velmi kusé informace z historických materiálů doplňoval vzpomínkami přímých účastníků událostí, a tím dosáhl často barvitých líčení událostí první poloviny 20. století v Praze 9. Zároveň současné události zaznamenával písemně i fotograficky. A tak z pestrých střípků vzpomínek a z drobných písemných nebo obrazových dokumentů, které do Vlastivědného klubu pamětníci přinášeli, pečlivě zasazovaných do pevné mozaiky historických faktů, skládal dějiny svého regionu až do konce osmdesátých let minulého století.

Z větších publikací Miroslava Kurandy vyberme ty nejdůležitější: MČ Praha 9, díl 1. – Vysočany (1999), MČ Praha 9, díl 2. – Prosek (1999), MČ Praha 9, díl 3. – Hrdlořezy (2000), Libeň, díl 1., Podviní (MČ Praha 9, 2009), Libeň, díl 2. Levý břeh (MČ Praha 9, 2010), Tradice letectví v Praze 9 (MČ Praha 9, 2010), Vysočany (David Kraus a Miroslav Kuranda, MČ Praha 9, 2019)

Kromě toho jeho články a statě o historických jednotlivostech byly nedílnou součástí měsíčníku Městské části Praha 9 Devítka. Vlastivědný zpravodaj v sekci Rokytka redigoval osmapadesát let.

Miroslav Kuranda zemřel 28. prosince 2021 ve věku nedožitých 95 let.
Čest jeho památce.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž In memoriam Miroslav Kuranda – Vysočany v záblescích paměti