Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž II. části výstavy Kopecký, Hanvald/ Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času

Do 16. 9. 2022 je v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná velmi zajímavá druhá část výstavy Josef Sudek, Václav Kopecký, David Hanvald: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času.

kurátor výstavy: Jiří Ptáček

Dvojice letních výstav v Ateliéru Josefa Sudka je příležitostí nahlédnout na dílo Josefa Sudka prostřednictvím dvou uměleckých interpretací jako na živý a inspirativní odkaz. V prvním, červencovém termínu malíř David Hanvald (*1980) prezentoval malby, v nichž vyšel z modernistických rysů Sudkových reklamních a volných fotografií. V srpnu na Hanvalda navazuje konceptuální fotograf Václav Kopecký (*1983) se zcela odlišným náhledem na Sudkovu práci. V autorských operacích se Sudkovými negativy se na jím fotografovaná prostředí zaměřuje jako na jakési časoprostorové kapsle, v nichž nejenže lze pozorovat pohyb autora při práci, ale také spekulovat o neviditelných součástech umělcova tvůrčího procesu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž II. části výstavy Kopecký, Hanvald/ Josef Sudek: Osnova, pohyb paže a pocit ve zlomu času