Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Igor Grimmich: Úžina

Do 8. 10. 2022 je v malé výstavní síni Mánesa (provozuje Galerie Art Concept by Galerie Art Praha), Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Igora Grimmicha: Úžina.

Úvodní text kurátora Petra Macha k výstavě:

„Výstava Igora Grimmicha v Galerii ART Concept přichází v době, kdy v médiích denně sledujeme zprávy o nedaleké válce, klimatické změně, rekordním suchu, blížící se energetické krizi a možné jaderné katastrofě. Bylo by s podivem, kdyby se otisk doby neprojevil v tvorbě tak empatického člověka, jakým Igor Grimmich je. Malíř nás neděsí křikem jako Edvard Munch nebo Francis Bacon, pouze nám tiše napovídá, co by se mohlo stát. Ulice měst mohou být zcela bez lidí a v podzemí si budeme ve skleněných vitrínách prohlížet torza mutantů. Anebo těmi mutanty budeme my?“.

IGOR GRIMMICH (1979 v Praze), je jedním z viditelných talentů současné české malířské scény, pro jehož tvorbu jsou signifikantním znakem zejména urbanistické a geometrické prvky. Díky precizní volbě barev a prací se světlem i za použití UV barev vznikají nezaměnitelná plátna pohlcující diváka do hloubky zobrazovaných měst.

Umělec tvoří v rušné ulici v pražských Dejvicích, kde přes prosklenou stěnu svého přízemního ateliéru sleduje hemžení lidí a dopravních prostředků. Často však vyráží na nedalekou periférii, která je útočištěm cyklistů a pejskařů. Zde může sledovat nerovný souboj přírody s rozrůstajícím se městem. Čistá geometrie sítě městských ulic kontrastuje s meandrující řekou a zbytky vegetace, kde pravý úhel těžko objevíme. Urbanismus města a bujná vegetace se staly dvěma inspiračními zdroji malířovy tvorby, které se jen výjimečně prolnou.

Stejně tak v jeho díle nalezneme dva protikladné koloristické přístupy. Jedním z nich je potemnělá barevnost oživená plátkovým zlatem, kterou Igor využívá pro zobrazení nočních měst. Druhým je koloristicky pestrá směsice nadreálně zářících barev, někdy doplněná stékající matérií akrylu, kterou umělec přisoudil vegetaci.

Grimmich je vnímavým pozorovatelem vstřebávajícím mnohé impulsy, které podněcují jeho bujnou fantazii. Reálné zážitky mu vstupují do snů, aby je následně ze snů vynesl a v nových souvislostech zaznamenal na plátno nebo sololitovou desku. Tvoří v cyklech, aby mohl rozvinout daný příběh v různých variantách.

Petr Mach – kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Igor Grimmich: Úžina