Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hynek Martinec: Intellectual properties

22. 10.-6. 12. / Galerie Václava Špály / Malba

Do 6.12.2015 bude v Galerii Václava Špály, Národní 30, Praha 1, přístupná skvělá výstava obrazů Hynka Martince: Intellectual properties.

Srdečně vás zveme na KOMENTOVANOU PROHLÍDKU, která se uskuteční v úterý 27. 10. 2015 od 17.30 hod. za účasti autora Hynka Martince a Mileny Slavíčkové. Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.

Nová série obrazů Hynka Martince představují zátiší en grisaille. Tyto technicky dokonalé práce zobrazují pečlivě promyšlené kompozice, které si hrají s archetypy zbožných obrazů a zátiší ve stylu vanitas. Například, Every Minute You Are Closer to Death (2013) a Experience of Being Alive (2014) jsou zátiší v tradici holandských mistrů tohoto žánru. Kde se zároveň zobrazují zcela moderní objekty z jedenadvacátého století – digitální rádio, tablet ukazující na monitoru šklebící se diamantovou lebku od Damiena Hirsta. Obraz You Will Become As My God (2013) zobrazuje složité zátiší před neurčitým
vnitřním prostorem. Kompozice zahrnuje nejen květiny, chléb a kraba, ale také nafukovací balónek. Celek je narušen holicí pěnou a probodnut šípem jako zvláštní svatý Šebestián. Kompozice je zasazena do opuštěné tančírny.

Martinec tvrdí, že používá náboženskou symboliku i v jednadvacátém století, neboť náboženství je všudypřítomnou součástí našeho každodenního života. Obklopuje nás a prostupuje celou společností, je skutečností života, ať už se rozhodneme se ho účastnit nebo ho odmítnout. Martincovo dílo však také vyvolává silný pocit, že se snaží proniknout nad povrch věcí a vnímat významy a spojení, které zachycují hloubku světské reality. Jeho intenzivní rozjímání o světě, kterým se pohybuje, mu zřejmě umožňuje vnímat duchovní život jako stín za každodenní realitou.

Hynek Martinec (* 12. listopadu 1980 v Broumově) je český malíř tvořící fotorealistické a abstraktní obrazy. Jeho hlavním tématem je zkoumání času. Od roku 2005 žije a pracuje v zahraničí (Paříž, Londýn). Je zastoupen v Národní galerii v Praze, Britském muzeu v Londýně a mnoha soukromých sbírkách. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hynek Martinec: Intellectual properties