Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hynek Glos: Mezičas prostoru

Do 10.1.2016 bude v Nikon photo gallery, Újezd 19, Praha 1, přístupná zajímavá výstava fotografií Hynka Glose: Mezičas prostoru.

Hynek Glos-Grant pražského primátora

Hynek Glos (1973) je dvacátým držitelem Grantu Prahy – ročního tvůrčího stipendia udělovaného každoročně pražským primátorem v rámci soutěže Czech Press Photo na zachycování proměn hlavního města. Prestižní ocenění získané na základě fotodokumentace kdysi významného areálu továrny na letecké motory Walter v pražských Jinonicích, dnes určeného k likvidaci, nebylo náhodné. Glos patří ke generaci zvídavých a přemýšlivých českých fotožurnalistů, kteří nepracují pouze na zakázku, ale sami hledají zajímavá aktuální témata oslovující nejširší veřejnost. Tak tomu bylo v případě jeho city drásající obrazové série Děti Agent Orange věnované už třetí generaci vietnamské populace krutě postižené ničivou chemickou látkou použitou během války ve Vietnamu Američany, stejně jako v případě jeho fotoprojektu Limity zabývajícího se politicky citlivým tématem omezení těžby uhlí na severu Čech. Tyto a další jeho práce po zásluze ocenily mezinárodní poroty soutěže Czech Press Photo. Navíc je Hynek Glos fotografem, jehož dílo se vyznačuje vysoce působivou obrazovou kvalitou. To prokázal i ve svém grantovém projektu, v němž kromě zanikající továrny Walter dokumentoval i další pražské brownfieldy, průmyslové areály, které v nových podmínkách přestaly sloužit své původní funkci a čeká je zánik či radikální změna vzhledu. Cena Glosova grantového projektu je nejen dokumentační se značným významem pro historii, ale je i svého druhu mementem. Varovným upozorněním vybízejícím k přemýšlení o tom, že architektonicky cenné staré průmyslové objekty možná ničíme či měníme zbytečně, místo abychom jejich krásy využili a hledali pro ně novou funkci.
D. M.

Hynek Glos se profesionálně věnuje fotografii od svých 21 let. Byl fotografem deníků MF Dnes a Lidové noviny, od r. 2009 pracuje jako volný fotograf. Spolupracuje zejména s časopisy Euro, Strategie a Profit, dlouhodobě fotografuje také pro pražské Dejvické divadlo. Výstava Hynka Glose Mezičas prostoru je součástí výstavy 21.ročníku CZECH PRESS PHOTO 2015 konané na Staroměstské radnici v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hynek Glos: Mezičas prostoru