Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Hynek Alt – How Soon Is Now

7. 10.-7. 11. / NoD Roxy /

Do 7.11.2020 bude v galerii NoD, Dlouhá 33, Praha 1 (první patro za kavárnou), přístupná zajímavá výstava Hynka Alta – How Soon Is Now.

Kurátor: Pavel Kubesa

Sólová výstava Hynka Alta, výrazné postavy současného vizuálního umění a fotografie, zkoumá infrastrukturní pilíře současné životní zkušenosti: probádává průniky kulturních opěrných bodů (popkulturních ikon ze světa pohádky či pornografie) s fyzickým světem veřejného prostoru a inženýrských sítí. Alt si zde všímá analogických kvalit, které oba infrastrukturní póly sbližují: pohádku, pornografií či vodovodní potrubí spojuje určitá kvalita „širokosti“, propojování vzdálených míst a entit a formování podobného druhu zapojení do mechanismu a chodu světa a životních forem v 21. století.
 
Poděkování: Trin Alt, Iveta Schovancová, Jen Kratochvil, Jan Třeštík, Lucie Drdová, Bori Szalai, Štěpán Marko, Richard Janeček, Max Vajt, Archiv města Plzně, Drahomíra Jůzová, Jakub Jansa, Jirka Skála, Martin Louda, Alice Kačírková, Marie Foltýnová, Martina Vidnerová, GHMP, Štěpán Marko, Marek Hanuš, Radek Typovský, Michal Pustějovský.


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Hynek Alt – How Soon Is Now