Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hynek Alt: Deep Purple

17. 3.-6. 5. / Drdova gallery / Fotografie

Do 6.5.2017 bude v Drdova gallery, Křížkovského 10, Praha 3 (nedaleko Jiřího z Poděbrad), přístupná výstava Hynka Alta: Deep Purple.

Hynek Alt na své samostatné výstavě v galerii Lucie Drdova dekonstruuje fotografii motivovanou. Motivovanost předznamenává silný motiv stejně jako důraz na formální údernost a naléhavost zobrazení. Je doxou digitální cirkulace a obrazového přesycení: rozpoznatelnosti, srozumitelnosti a ostrosti. Je o ztrátě vysvětlení, ale zároveň požaduje naprostou přesnost ve vztahu k žánru, asociačnímu řetězci, archetypu. Pečlivě zkonstruované postižení dané obecné definice v individuálním příkladu umožňuje uspokojivý pocit zaměnitelnosti nebo libovolnosti konkrétního, plynule přecházejícího v abstrakci. Chybami nenarušené zapadnutí, zakliknutí obrazu do mentálních struktur. Alt nahmatává jakési čisté formy aktivující neuronová spojení, hledá ideální fotografii ne z hlediska uměleckých, historických nebo korporátních konvencí, ale v prostředí neverbálního, jaksi biologicky přirozeného výběru přežití nebo zapomnění.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hynek Alt: Deep Purple