Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

Do 12.7.2015 bude ve 2.patře Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Pozor, pouze ve dnech 5. až 8.června 2015 zde bude k vidění vzácný originál Jenského kodexu !!

Národní muzeum a Husitské muzeum v Táboře připravily při příležitosti významného 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici dvě výstavy představující unikátní exponáty vztahující se k životu, dílu i odkazu této výjimečné historické osobnosti. V Nové budově Národního muzea je od 5. června do 12. července 2015 k vidění výstava Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015), která v prvních čtyřech dnech nabídne jedinečnou možnost prohlédnout si vzácný Jenský kodex, unikátní rukopis s vyobrazením mistra Jana Husa z přelomu 15. a 16. století. V jihočeském Táboře pak mohou od 6. června do 31. října 2015 návštěvníci výstavy Jan Hus 1415/2015 zhlédnout mimo jiné slavný obraz Hus před koncilem Kostnickým od Václava Brožíka, ústřižek tzv. Husova pláště nebo originál tzv. Husova hrnečku. Obě výstavy budou doplněny bohatým doprovodným programem.

„Letos si připomínáme důležité 600. výročí upálení Jana Husa, univerzitního mistra, literáta, kazatele a středověkého církevního reformátora. Při této příležitosti připravily dvě významné příspěvkové instituce Ministerstva kultury ČR – Národní muzeum a Husitské muzeum v Táboře dvě jedinečné výstavy připomínající život, dílo a odkaz této výjimečné osobnosti,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Jen čtyři dny mají návštěvníci Národního muzea jedinečnou možnost prohlédnout si vzácný Jenský kodex!
Výstava Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015) s podtitulem Mistr Jan Hus a jeho dědictví připomíná 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Upozorňuje nejenom na význam jeho osobnosti, ale zaměřuje se také na Husův odkaz, který lze nalézt především v rovině náboženské a mravní. Přitom pamatuje i na dobu husitskou, bezesporu významnou epochu českých dějin.
Ve dnech 5. až 8. června 2015 bude v rámci výstavy po několika letech opět zpřístupněn v mnoha ohledech nejcennější exponát – originál Jenského kodexu, který je k vidění opravdu výjimečně. Tento unikátní rukopis s vyobrazením mistra Jana Husa z přelomu 15. a 16. století představuje významnou památku nejen staročeské literatury a jazyka, ale i českého historického vědomí. Jenský kodex je veřejnosti dobře známý i díky iluminaci Žižka v čele vojsk, která byla v bývalém Československu použita na dvacetikorunové bankovce. Od 9. června nahradí tento vzácný středověký rukopis jeho faksimile. Mezi dalšími předměty, z nichž některé jsou vystaveny vůbec poprvé, vyniká pestrobarevná vitráž s výjevem upálení Jana Husa a osmi šlechtickými erby, jež pochází z přelomu 17. a 18. století. Zrakům veřejnosti dosud zůstávala skryta také přípravná studie německého malíře Karla Friedricha Lessinga k jeho proslulému oleji Husitské kázání z roku 1836. Postavu mistra Jana Husa přibližují i autentické předměty z mistrova vězení nebo dobové rukopisy jeho děl. Prostřednictvím mincí je reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku.
Výstava je k vidění v Nové budově Národního muzea od 5. června do 12. července 2015. Připraven je i doprovodný program v podobě tematických komentovaných prohlídek pro veřejnost a školní skupiny. Více na www.nm.cz.

Husitské muzeum v Táboře láká na unikátní exponáty i tzv. zážitkovou místnost
Husitské muzeum v Táboře připravilo k 600. výročí upálení mistra Jana Husa výstavu Jan Hus 1415/2015, kde si mohou návštěvníci prohlédnout řadu unikátních exponátů. K vidění budou mimo jiné oltářní křídla z Roudník, ústřižek tzv. Husova pláště, tzv. Husův hrneček, kachle s podobou Jana Husa nebo model středověké polozemnice, v jaké se Hus pravděpodobně narodil. Do jihočeského Tábora putoval i slavný obraz Václava Brožíka Hus před koncilem Kostnickým, který byl kvůli svým rozměrům stěhován do gotického sálu táborské radnice dokonce jeřábem. Součástí expozice budou i tzv. zážitková místa, která nabídnou pohled do minulosti interaktivní formou. Výstavu doplní i řada akcí, při nichž si veřejnost připomene šestisté výročí upálení Jana Husa.
„Jde o unikátní předměty, z nichž mnohé dosud nebylo možné zhlédnout na žádné takto tematicky ucelené výstavě. Vedle jedinečných předmětů nabízíme také program pro děti se zážitkovou místností, a proto doufám, že akce přiláká nejen milovníky historie, ale i školní výpravy a rodiny s dětmi,“ doplnil ředitel Husitského muzea v Táboře Jakub Smrčka.
Výstava bude veřejnosti přístupná od 6. června do 31. října 2015 v Husitském muzeu v Táboře (v budově staré táborské radnice na Žižkově náměstí).
Další informace o výstavě, exponátech, programu pro děti i doprovodných akcích naleznou návštěvníci na internetových stránkách výstavy www.jan-hus.cz.

Se vstupenkou z Národního muzea do Tábora za poloviční cenu
Po předložení vstupenky z pražské výstavy Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea
(1415–2015) získají návštěvníci zlevněné vstupné na výstavu Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře.

Doprovodné programy Národního muzea k výstavě Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)

Tematické komentované prohlídky výstavy s autorem a kurátory Národního muzea:

6. 6. 2015, 16.00 h
Kateřina Spurná, Jenský kodex a jeho místo v českých dějinách
8. 6. 2015, 17.00 h
Kateřina Spurná, Jenský kodex a jeho místo v českých dějinách
15. 6. 2015, 17.00 h
Dana Stehlíková, Dvě památky z Husova vězení v Kostnici a jejich historie
22. 6. 2015, 17.00 h
Lubomír Sršeň, Dosud neznámá skica Karla Lessinga k obrazu Husitské kázání
29. 6. 2015, 17.00 h
Jana Kunešová, Husovská tématika ve sbírkách skla a grafiky Národního muzea

Vstupné v ceně běžné vstupenky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015)