Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hradní Fotoarchiv (doprovodná výstava k výstavě Fenomén Masaryk)

Do 31.1.2018 (tedy už po zbytek velké výstavy Fenomén Masaryk) bude v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, přístupná doprovodná výstava Hradní Fotoarchiv.

Drobná výstava představí vybrané atraktivní snímky z Hradního fotoarchivu, který dokumentuje podstatnou část prezidentského mandátu Tomáše Garrigua Masaryka v letech 1918 až 1933. Jedná se o třetí a zároveň poslední krátkodobou doprovodnou výstavu k výstavě Fenomén Masaryk.

Celý fond, jehož vybraná část bude na výstavě prezentována, tvoří více než šest a půl tisíce skleněných i celuloidových negativů a téměř deset tisíc fotografických pozitivů a pozitivních kontaktů nejčastěji adjustovaných na pevném papírovém kartonu v podobě kartotéčních lístků.

Fotoarchiv vznikl z činnosti tiskového odboru prezídia ministerské rady – předchůdce dnešního Úřadu vlády. Tiskový odbor, podřízený přímo předsedovi vlády, měl zajišťovat nezbytný kontakt mezi státem, sdělovacími prostředky a veřejností, dohlížet na vytváření oficiálního zpravodajství a rovněž spolupůsobit při státní propagandě – tiskové i obrazové.

V roce 1919 byl do tiskového odboru přijat akademický malíř Jano Šrámek (1886–1957), který se stal nejen správcem obrazového archivu, ale začal do něj přispívat četnými vlastními snímky a brzy se vyprofiloval na fotografování osobnosti T. G. Masaryka.

Pořizování podrobné fotografické dokumentace v mnohém inicioval sám prezident, který si byl dobře vědom nutnosti poskytovat veřejnosti rychlé a nezkreslené informace o všech událostech odehrávajících se kolem jeho úřadu. Vycházel přitom ze svých zkušeností získaných v USA a roli žurnalistiky, kde reportážní fotografie postupem času získávala stále větší a důležitější prostor.

Fond obsahuje i zcela neznámé, dosud nepublikované snímky a přispívá tak k rozšíření ikonografického povědomí československých dějin, k tomu, aby osobnosti první republiky prostřednictvím fotografií Hradního fotoarchivu vystoupily z anonymity a získaly pro historiky i širokou veřejnost svoji tvář.


K Hradnímu fotoarchivu byla v roce 2008 vydána publikace s bohatým obrazovým doprovodem.
Knihu lze zakoupit v e-shopu Národního muzea 

Doprovodný program:

Vstupné a otevírací doba:

v rámci běžného vstupného a otevírací doby výstavy Fenomén MasarykFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hradní Fotoarchiv (doprovodná výstava k výstavě Fenomén Masaryk)