Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Honza Zamojski: Teorie čtyř vajec

Do 10. 5. 2015 bude v galerii Futura, Holečkova 49, Praha 5, přístupná zajímavá výstava Honza Zamojski: Teorie čtyř vajec.

výstavu podpořil Instytut Adama Mickiewicza

V ideálním světe budou ideální vejce mít podobu ideální oválné geometrické formy s ideálním kulatým žloutkem ve středu okolo obklopeným bílkem. Po vaření a příčném krájením našeho exempláře uvidíme zmenšený model oběžné dráhy Země kolem Slunce.  Oba systémy – kosmický a lidský – jsou uzavřené a komplementární, vitalita jedné z částí závisí na té druhé. Prostor mezi povrchem žloutku a skořápky je, v měřítku kosmickém, oblastí vlivu naší nejbližší hvězdy na naši planetu. V „Teorii čtyř vajec” je klíčovým elementem syntetický obraz poloviny vejce – uzavřený systém s jádrem a jej obklopující atmosférou. Cílem této teorie je popsat samostatný, ale z širší perspektivy také cyklický a stále znovu se opakující umělecký proces vytváření Díla. Dílo je klíčovým elementem umělecké Praxe. Teorie popsaná v tomto textu však může být zároveň rozebrána na ilustračním nákresu. Pokud bychom začali hledat analogie v našem běžném chápání, asi bychom se zeptali: Co bylo dříve, vejce nebo slepice?

Proces vytvoření něčeho, nebo obecně řečeno Díla, může být rozdělen na dvě paralelní oblasti – oblast myšlenkovou a účinkovou. Ty jsou poté dále rozděleny na další stejně symetrické oblasti. Oblast kognitivního nebo poznávacího uvažování – Inspirace, je vším co kreativně pracující osoba vnímá pomocí smyslů: zraku, hmatu, čichu, sluchu a  chuťi. Oblast nekognitivního uvažování – Intuice, kterou někteří nazývají duší, a jiní instinktem, je těžko vysvětlitelná, někdy iracionální a v některých případech určitě závádějící. Na druhé straně odráží oblast myšlenkovou oblast účinku, která je stejně rozdělená na část materiální a ideální. Materiální efekt je Věcí dostupnou naším smyslům. Ve stále opakujícím se koloběhu kreativního cyklu se Věc může stát Inspirací.  Výsledek, který je nedefinovatelný a nepoznatelný je Idea, ale ten který nemůže být zhmotněn a vyjádřen slovy, je věc které občas říkáme “otisk doby”. Čtyři části obou sfér jsou na nákresu vyznačeny specifickými barvami jejichž volba byla inspirována vyobrazením viditelného spektra barev. Intuice je černá (barva mimo spektrum viditelného světla), Inspirace je kobaltově modrá, Idea je žlutá jako barva Slunce a Věc je červená jako planoucí kus uhlí.

Aby cyklus Díla začal fungovat, musí dojít ke komunikaci mezi myšlenkovou a účinkovou oblastí. Stejně jako základní rozdělení na dvě části je i tato komunikace duální. Může se objevit způsobem, který je čistě kognitivní, jako je Racionalizace, nebo čistě materiální jako je Tvorba. V momentě kdy se oba procesy protnou, dochází k výjimečnému, ale nesmírně důležitému okamžiku –  Bodu Satisfakce. Ten se objeví dlouho před hotovou Ideou nebo Věcí, protože po překročení linie, která dělí oblast reflexe od oblasti účinku, již dochází k čistému uskutečněňování ideí.
Pokud bych chtěl vztahovat Teorii Čtyř Vajec zpět na sebe, v podstatě by vypadala takto: mám intuitivní potřebu (Intuice) strukturovat svět hmoty (Věc) a ideí (Idea) okolo mne, a to je důvodem, proč inspirovaný (Inspirace) teoretickými úvahami spisovatelů, básníků a umělců a také nejrůznějšími artefakty, neustále přemýšlím nad tím jak (Idea) sdělit vlastní vědění logickým způsobem, například napsáním tohoto textu (Věc). Všechno toto dohromady vytváří Dílo, které je součástí většího celku – Praxe.

—-

 1 Vzhledem k pojmům se kterými zde pracujeme – Intuice, Inspirace, Idea a Věc (v orig. Item – pozn. překl.) bychom rovněž mohli odkazovat k “Teorii čtyř I”

http://www.futuraproject.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Honza Zamojski: Teorie čtyř vajec