Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor (projekt Pavly Gajdošíkové)

Do 31.1.2020 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor.

Výstava přestavuje proces dlouhodobé spolupráce mezi studenty a pedagogem a reflektuje projekt, který se snaží uchopit žitý prostor z různých úhlů pohledu. Tento projekt zahrnoval mnoho aktivit, byl to několikaletý výzkum uměním, realizování skupinových a samostatných výstav, workshopů a pedagogických projektů. Výstava je proto výsledkem několikaletého úsilí, jež je součástí a/r/tografického výzkumu disertační práce Pavly Gajdošíkové nazvané Fenomén architektury v uměleckém a pedagogickém díle (Pedagogické implikace), realizované na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v letech 2016–2019.
V tomto „a/r/tografickém prostředí“ se autorka zabývá hledáním a zkoumáním reflexí, souvisejících s výtvarným projevem, interpretujících jak výtvarné dílo, tak samotný prostor našeho života. Současně tak reflektuje přesahy a společnou řeč napříč obory architektury, výtvarného díla a výtvarné pedagogiky na cestě ke společnému průsečíku, kterým je tázání se po roli a významu prostoru v životě člověka.

autor projektu: Pavla Gajdošíková
kurátorská spolupráce: Helena BlaškováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hledáme-li nejbližší, dívejme se na obzor (projekt Pavly Gajdošíkové)