Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hládeková, Homola: Československý postkonceptualismus

21. 2.-18. 4. / Kvalitář / Instalace

Do 18.4.2018 bude v Galerii Kvalitář, Senovážné náměstí 17, Praha 1, přístupná zajímavá a instalačně náročná výstava Hládeková, Homola: Československý postkonceptualismus.

Z textu kurátorky Mariky Kupkové k výstavě:

Galerie Kvalitář zahajuje letošní program výstavou Československý postkonceptualismus autorů Kataríny Hládekové a Ondřeje Homoly. Jedná se o jejich třetí společnou výstavu, obvykle totiž tvoří a vystavují samostatně, navíc jejich ideové a estetické přístupy jsou odlišné. Převážně objektová tvorba Kataríny Hládekové je konceptuálně vyhraněnější a mnohačetně sebereferenční. Ondřej Homola obvykle pracuje s médiem kresby, je obsahově přímočařejší a sdělnější. Jejich spolupráce má povahu jakéhosi „sebekurátorství“: autoři si stanoví tematické zadání, které v rámci výstavy společně ztvární. Obsahem tohoto zadání je v obecné rovině kritika pozice umělce v současném uměleckém provozu a humorná až sarkastická reflexe výkladů současného umění a jeho lokálních specifik.

Ústředním motivem výstavy jsou zuby. Ano, zuby. Jejich vzhled a kvalita jsou příznakem úspěchu a společenského postavení, zdraví, mládí atp. Jsou také silnou komunikační spojnicí, zápletkou napínavých historek, pověr a legend. Jedná se o část lidského těla používanou jako ozdoba i symbolické platidlo: zvířecí i dětské zuby se sází do šperků, matky mají za první zuby dítěte „dostat na šaty“, zuby světců jsou součástí relikviářů. Mají tedy povahu komoditního artefaktu, v jehož zavržení či přijetí můžeme demonstrovat ledasco, včetně klíčových uměleckých přístupů, jako jsou konceptualismus a postkonceptualismus. Samozřejmě jsme v rovině metafory, jejíž role je pro československou verzi obou zmíněných proudů klíčová, ať už v poetickém modu, který je vztahován k české verzi, nebo v politickém a metafyzickém modu připisovanému slovenskému umění. Výstava je také reakcí na vztahy českého a slovenského kulturního kontextu, zprávou o jejich (často nevědomém) přetrvávajícím prolínání. Další indicií je zde ironie, nevážný přístup jak k narativu, tak ke kulturním a ideovým symbolům, kterou autoři využívají ke zpochybnění pilířů jakéhokoliv konceptuálního uvažování. K tomu tvůrci využijí mix svých typických postupů a žánrů: objektu, modelu a jeho fotografického záznamu či kreslené satiry.

Katarína Hládeková

Katarína Hládeková je absolventkou Ateliéru grafiky a experimentální tvorby na TU v Košicích a Ateliéru malby 3 na VUT v Brně. Doktorské studium započala na Katedře elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkynĕ v Ústí nad Labem a v současnosti jej dokončuje na brněnské FaVU. Vystavuje v mnoha českých a slovenských výstavních institucích, v minulém roce například v Oblastní galerii Liberec nebo v HFAL Glasgow.

Ondřej Homola

Vystudoval Ateliér malby 2 a Ateliér multimédií Fakulty výtvarných umění VUT Brno. Během studia strávil semestr na stáži v Bruselu. K jeho posledním počinům patří projekt Pašerák v Galerii Jelení v Praze nebo výstava Harvest v Galerii Luxfer v České Skalici. V kooperaci s Katarínou Hládekovou realizoval projekt Too Much Too Soon v KabinetT ve Zlíně. Vystavoval také v Galerii TIC v Brně a v dalších institucích v Čechách a na Slovensku.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hládeková, Homola: Československý postkonceptualismus