Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Helena Galbavá: Prieniky abstrakcie

15. 9.-9. 10. / Slovenský dům / Malba

Do 9.10.2020 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná zajímavá výstava Helena Galbavá: Prieniky abstrakcie.

Výtvarníčka Helena Galbavá žije a pôsobí v Handlovej, ale jej korene patria krásnej krajine Liptova. Narodila sa v Ružomberku, kde si od detstva budovala vzťah k prírode a výtvarnému umeniu. Už na ZŠ prejavovala záujem o výtvarné techniky a práve tam dostala aj prvé ocenenie. Jej dielko putovalo na výstavu do Japonska.

Vzťah k výtvarnému umeniu sa prejavil aj v túžbe stať sa módnou návrhárkou. Napokon sa rozhodla pre štúdium farmácie, ktoré dokončila v r. 1978.

V r. 1992 zriadila s manželom Františkom jednu z prvých súkromných lekární na Slovensku. Náročná práca ani starostlivosť o rodinu so štyrmi deťmi v nej však nepotlačili túžbu po výtvarnom prejave. Práve kontrast medzi vedou a umením je pre ňu cestou k rovnováhe.

Pred pätnástimi rokmi spolu s dcérou Helenkou absolvovala ZUŠ, neskôr Akreditovaný kurz maľby Ministerstva školstva a niekoľko ďalších kurzov výtvarných techník.

 

Záujem o umenie vyústil v r. 2012 k založeniu súkromnej galérie KARPATY ART GALLERY, galérie, v ktorej v priebehu piatich rokov dostávali priestor na prezentáciu profesionálni i amatérski tvorcovia na viac ako sedemdesiatich výstavách.

Vlastná tvorba Heleny Galbavej čerpá z prírody, ktorá pre ňu predstavuje nekonečný zdroj inšpirácie. Téma prírody je prítomná vo všetkých aspektoch jej diela. Pôvod tohto vzťahu môžeme hľadať v hlbokom spätí jej vnútra s krajinou malebného Liptova. Práve tento malý kúsok zeme, kde sa autorka narodila, je so svojimi jedinečnými prírodnými krásami špecifický pre celé Slovensko a jeho kultúru. Mnoho výtvarných umelcov práve na Liptov prichádzalo hľadať inšpiráciu a výnimočné námety pre svoje diela. Výnimkou nie je ani Helena Galbavá. Tá si túto ,,pieseň zeme“ nosí stále so sebou. Prostredníctvom farieb sa snaží interpretovať svoje pocity aj ostatným.

Ťažiskom tvorby autorky sú zátišia a krajinomaľba, motívy kvetov, stromov a lúk, v škále od mikrosvetu k makrosvetu, cez realitu až k abstrakcii. Vychádza z prirodzenej krásy zobrazovaných námetov, hľadá väzby medzi skutočnosťou a vlastným pocitom. Zobrazuje metamorfózy prírody v komornej i monumentálnej podobe.

Samostatnú skupinu tvoria obrazy maľované špachtľou, ktorých znakom je kompaktnosť, pričom nestrácajú na dynamike.

Celú tvorbu charakterizuje živá farebnosť, práca s kontrastom, či už farby alebo hmoty. Hravý, až expresívny dojem, dáva tušiť nehasnúci záujem autorky o hľadanie rovnováhy. Vystavená kolekcia prác predstavuje novú cestu autorky, na ktorej je zrejmá snaha zachytiť symbiózu myšlienky a pocitu, prenikanie reality a abstrakcie.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Helena Galbavá: Prieniky abstrakcie