Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Helena Blašková, Marie Hladíková: Dokola tma

4. 2.-29. 2. / Studio ALTA / Instalace

Nejpozději do 29.2.2020 najdete v Hale Alta, U Výstaviště 21, Praha 7 – průchodem vedle autobazaru, zajímavou výstavu Heleny Blaškové a Marie Hladíkové: Dokola tma.  (29.2.2020 se Alta zavírá a od května 2020 bude působit v objektu Invalidovny).

Kroužíme tmu s vranami v černočerný kolotoč. Proudnice sazí a mouru malují nám kníry. Bez času a bez prostoru rozpínají se černokruhy jako kola na močále. Bublají dehtové vývary s černými morkovými kostmi, s černou cibulí. Vrstvy a vrstvy a další vrstvy pod spáleným sloupáním.
—————
dokola tma
dokola kolem
černým stromem
protéká zlatý had
snad
dokola kolem
s opeřeným hromem
tančí tma
s bohem
dokola kolem
—————
Výstava velkoformátových kreseb uhlem (Heleny) a site-specific instalace (Marie).
—————
Marie Hladíková vystudovala (1998-2004) „Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera“ na pražské VŠUP. Věnuje se objektové tvorbě, animacím a instalacím s projekcemi a zvukem. Spolupracuje s Hidden Factory na produkci porcelánových lampiček a pod značkou Fenomena vyrábí kosmetiku pro příšery. V posledních letech se však zabývá spíše site-specific instalacemi, využívajícími recyklovaný materiál (ten samý stále dokola) nebo ekologické suroviny, jež jsou krásné samy o sobě a volně dostupné v okolí výstavy (např. větve).

Helena Blašková vystudovala malbu na brněnské FaVU u Martina Mainera (2006). Její práce jsou často v cyklech, propojené společným tématem. Ve většině kreseb či maleb nevyjadřuje reflexi viděné skutečnosti světa, ale realitu podrobuje jakémusi procesu skenování, vstupuje do jejích spodních vrstev a tyto neviditelné „formy a energie“ následně opět míchá s jejich povrchem a tvarem. Výsledkem jsou nejčastěji abstraktní intuitivní malby či v současné době velkoformátové kresby uhlem na plátně. Občas se také vrací k ilustracím a fixovým kresbám, ve kterých se paradoxně pohybuje na hranici automatické lineární kresby a komiksu. Kromě pedagogické práce se dlouhodobě také zabývá kurátorstvím výstav a jejich realizací.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Helena Blašková, Marie Hladíková: Dokola tma