Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hanakam & Schuller (AT) & Janek Rous (CZ): Přízrak a Travertin

Do 25.9.2015 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, zdarma přístupná výstava videoartu Hanakam & Schuller (AT) & Janek Rous (CZ): Přízrak a Travertin.

Výstava Přízrak a Travertin představuje konfrontaci děl rakouského uměleckého dua Markus Hanakam & Roswitha Schuller a českého výtvarníka Janka Rouse. Obě videa, i když vizuálně rozdílná, spojuje zájem o pseudodokumentární žánr i o hranici mezi žitou realitou a smyšleným narativem.

Obě díla jsou výsledkem rezidenčních pobytů v Rakousku, respektive v České republice: Janka Rouse prostřednictvím vídeňského KulturKontaktu a Hanakama & Schuller v Open A.I.R. v Plzni 2015.

Ve videu Přízrak Janka Rouse je tento zájem reprezentován zejména pnutím mezi aktuálním a vysněným povoláním zúčastněných aktérů. Jeho videovýzkum významu práce v životě člověka je inspirován touhou nalézt možné odpovědi na zdánlivě přímočaré otázky: jaké profesní dráhy si lidé vybírají, z jakých důvodů tak činí, a jakým způsobem se ke své profesi posléze vztahují? Voyeristický princip skryté kamery, který Rous ve svém videu uplatňuje, přispívá k pocitu odtržení natáčených lidí od vlastní profese, na druhé straně ale také k jistému zviditelnění jejich často přehlížené pracovní situace.

V širším kontextu by se dílo dalo chápat jako autorův příspěvek k úvahám o institutu základní mzdy. Jak vyplývá z Rousova sociologicky laděného experimentu, velká část lidí chápe svoji práci spíš jako aktivitu nutnou k vlastní obživě, než že by pociťovala opravdovou potřebu ji vykonávat. Osobní nenaplnění vlastní prací zde jde ruku v ruce s ekonomickou deziluzí, a tudíž se stává pastí bez možnosti úniku.

Zatímco u Rouse probíhá práce s osobním a pracovním životopisem spíše v rovině palčivého konstatování rozdílu představovaného povolání a skutečné, tíživé a neinspirativní pracovní reality přímo v místě jejího výkonu, ve videu Travertin Markuse Hanakama a Roswithy Schuller se jedná o složitý, postupně se tříštící narativ odehrávající se na pozadí luxusních plzeňských interiérů vzniklých podle návrhů architekta – puristy Adolfa Loose.

Prolínání pohledů různých zúčastněných na zdánlivě známou rodinnou firmu a její impérium technologie, zaměstnanců, výrobků a know-how je v průběhu videa znepokojivě prokládáno odkazy k futuristicky nereálným úkazům, či doplňováno obsedantním vypočítáváním variant personálního obsazení různých pozic širokou paletou pracovníků. Postupně méně a méně důvěryhodný narativ si v pomalém tempu pseudodokumentárního stylu hraje zejména s důvěrou diváka v předkládané informace.

Markus Hanakam (*1979 Essen, DE) a Roswitha Schuller (*1984, Friesach, AT) žijí a pracují ve Vídni a v Essenu. Pracují především s videem a souvisejícími formami – fragmenty textů, obrazy, s objekty, které jsou specifické pro dané místo. Od roku 2004 působí jako duo; jejich práce byly prezentovány na mnoha mezinárodních festivalech, v muzeích mj. v New Yorku (Videodumbo Festival 2013), Paříži (Recontres Internationales 2012, Palais de Tokyo), Istanbulu (ISEA 2011) či v Moskvě (4th Moscow International Biennale for Contemporary Art 2011). www.hanakam-schuller.com/

Janek Rous (*1981, Praha) pracuje od roku 2009 jako redaktor v artycok.tv, internetové platformě pro současné umění, která zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Působí také jako filmový tvůrce; zvláště se zaměřuje na kriticky laděné dokumenty, které v příznačných okamžicích odkazují na uměleckou scénu a dané společenko-politické pozadí. www.kvok.info/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hanakam & Schuller (AT) & Janek Rous (CZ): Přízrak a Travertin