Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Hana Alisa Omer: Nebeská Praha

Do 25. 5. 2023 je v Tibet Open House v Galerii Školská 28, Praha 1 (vzadu ve dvoře), přístupná velmi zajímavá výstava obrazů Hany Alisy Omer: Nebeská Praha.

Galerie je otevřená každý den 11-17 h kromě pondělí.

Během více než 50 let mé tvořivosti inspirované vnitřními a vnějšími proměnami života mým tvůrčím pohonem je existenciální nutnost překlenutí paradoxů multidimenzionálních hlubin Bytí.
Narozena v ČSSR rodičům, kteří přežili hrůzy koncentračních táborů, počátky mé tvorby byly ovlivněné mým vnitřním bojováním.
Od svých dvaceti let jsem žila v Izraeli, kde při lesním požáru v roce 2010 v umělecké vesnici vyhořel můj dům. To přivodilo, že jsem přesunula můj život do Prahy, která mi dala nové zázemí a způsobila obnovení mé kreativity s inspirací její jedinečné krásy, historií, mytologií, silových míst.
V Praze jsem pochopila, že můj život je mostem. Je to most spojující mezi kulturami, náboženstvími a světonázory, mezi vnějšími životními okolnostmi a mými duchovními aspiracemi…
Předtím, žijíc v Izraeli jsem s inspirací Dr. Yitzhaq Hayutman malovala cyklus vizí „Nebeský Jeruzalém“.
Tyto obrazy s detailními pohledy na pozemský Jeruzalém a s kabalistickými strukturami posvátné geometrie, obsahují i duchovní, mytické a historické archetypy.
Po různých výstavách v Čechách, jež jsem jmenovala „Spojení Praha – Jeruzalém“ jsem si uvědomila, že nyní mým dalším životním úkolem musí být nyní „Praha nebeská“.
Praha je během své tisícileté historie spojena s Jeruzalémem v mnoha ohledech, z nichž jedním z nejzásadnějších je vizionářská snaha o „Nebeský Jeruzalém“ otce Čech, krále Karla IV.
Začala jsem si objasňovat komplexitu této vize s četnými náčrty. Po mnoha technických přípravách jsem se dostala na jaře 2020 k samotné malbě. Na konci roku 2022 jsem cítila, že toto dílo už musí ven k veřejnému zhlédnutí, i když ještě plná detailů, které třeba vyleštit.
Nebeská Praha je dynamické místo v časoprostoru i mimo, odehrávajíc se teď a nyní…

……

Izraelská grafička a malířka Hana Alisa Omer se narodila jako Alžběta Loewyová v roce 1947 v Dunajské Stredě na jižním Slovensku v židovské rodině. Oba její rodiče přežili koncentrační tábory. Její rodný jazyk je maďarština, od útlého dětství však chodila do slovenských škol. Vystudovala v Bratislavě střední Školu uměleckého priemyslu (ŠUP). V roce 1967 odjela s matkou navštívit tety do Izraele a už se nevrátila. V Izraeli získala stipendium na výtvarné Akademii Bezalel v Jeruzalémě, kde studovala grafiku. Později pracovala jako grafička v nakladatelství a zároveň se věnovala vlastní volné tvorbě. V posledních letech žije pravidelně několik měsíců v roce v České republice, kde pracuje její bratr, synovec a syn. Hana Alisa Omer se zajímá o jógu, kabalu, mysticismus a východní náboženství.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Hana Alisa Omer: Nebeská Praha