Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Giangi Cornelio: Echoes of beauty

6. 10.-2. 11. / Galerie Lapidárium / Malba

Do 2. 11. 2021 bude v Galerii Lapidárium, Rámová 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů a grafik Giangi Cornelio: Echoes of beauty.

Giangi Cornelio je známý italský malíř a designér původem z Milána /Pavia/, který už skoro 29 let žije v Praze.

Výtvarné umění se stalo nedílnou součástí „nomádského“ života autora a také jeho životního stylu. Pod vlivem směru označovaného jako „Action painting“ a abstraktního expresionismu, s kterým se blíže seznámil během svého pobytu v New Yorku v roce 1983, se Giangi Cornelio soustředil na prohloubení vlastní malířské tvorby a emoční výrazovosti. V jednotlivých cyklech obrazů je zřetelná symbióza s emočním kontextem, ale i s matérií jako takovou. Autor podtrhuje zásadní dynamiku, podstatu souhry barev, které tak vytvářejí vlastní abstraktní kompozice.

Malířská tvorba Giangiho Cornelia je odrazem nejen jeho subjektivních emocí, nýbrž i výrazem emocí naší doby, a stává se tak skutečně „výkřikem duše“, která hledá svůj přístav ve vodách průzračných a pravdivých.

Více zde: https://www.giangicornelio.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Giangi Cornelio: Echoes of beauty