Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Geometrix – Petr Písařík a Vilém Kabzan

21. 5.-13. 6. / Nová galerie / Fotografie

Do 13. 6. 2015 bude v Nové Galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná velmi zajímavá a působivá výstava Geometrix – Petr Písařík a Vilém Kabzan.

Petr Písařík
Petr Písařík je český výtvarník narozený v Jindřichově Hradci a v současnosti žijící a tvořící v Praze. Do světa umění vstoupil po studiích na AVU v ateliérech Milana Knížáka, Aleše Veselého a Stanislava Kolíbala zkraje 90. let 20. století. Studia na AVU, při kterých se setkal se třemi rozdílnými pedagogickými přístupy, poznamenaly také jeho tvorbu: Písařík nelze být jednoduše charakterizován jako malíř nebo sochař, v jeho tvorbě se objevuje široký repertoár výrazových prostředků sahajících od malby, přes objekt až po instalaci. Písaříkovy inspirační zřídla pramení ze světa módy a designu a jejich třepotavého a snadno opotřebovatelného půvabu. Dalo by se říci, že se Písařík snaží o umělecké „ovládnutí“ prostoru skrze svůj specifický vizuální jazyk. Tento výtvarný jazyk se vyznačuje především exaltovanou estetizací obrazu či objektu. Písařík často pracuje s nalezenými materiály zcela banálního všednodenního charakteru, které dokáže skrze svůj vlastní umělecký pohled na svět přetavit do zcela překvapivých syntéz každodennosti, které mají vítanou vlastnost vyprovokovat a tím i vytrhnout diváka z každodenní rutiny ubíhajících dnů.

Vilém Kabzan
Vilém Kabzan začínal původně jako malíř, který během svého studia na pražské AVU prošel ateliéry Jiřího Davida, Milana Knížáka a Michala Bielického. Toto klasické médium ho ale postupem času přestalo umělecky uspokojovat a začal hledat nové možnosti uměleckého vyjádření. Přes zajímavé pokusy na poli instalací a objektů objevil také specifický svět digitálních médií, videa a fotografie. Snaží se býti jakýmsi objevitelem či průkopníkem ve využívání digitálních technologií v rozsáhlé a nevyzpytatelné říši umění. Ve svých fotografiích se pokusil v dnešním světě umění takřka o nemyslitelné- začal fotografovat běžné věci, kterých si již vlastně ani tak moc nevšímáme, jako například pokojovou rostlinu. Tento prostý fakt, existence fotografie zachycující přírodní oživení obýváku ovšem vyvolává také jisté znejistění- je to dnes téměř nepředstavitelné, dívat se na fotografii pokojové květiny jen tak, toto pozorování vyvolává spousty otázek, vycházející z té první a nejprostší: Co tím vlastně chtěl básník a v tomto případě vizuální básník říci? Nic není jisté, snad nám chce vrátit pocit potěšení z prostého bytí pokojové rostliny právě v tomto místě a čase.

Více zde: http://www.novagalerie.cz/exhibition/geometrix/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Geometrix – Petr Písařík a Vilém Kabzan