Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž „Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu

Do 12. 3. 2017 bude v Městské knihovně, 2.patře, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup z Valentinské), přístupná rozsáhlá a zajímavá výstava „Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu.

První pozdní maturitou nazývá s nadsázkou malíř Jan Merta (1952) svou aktuální výstavu v Galerii hlavního města Prahy. Nevystavuje tu poprvé; jde již o druhou samostatnou galerijní prezentaci. Poprvé se představil již před třiadvaceti lety v roce 1993 komorním souborem obrazů ve druhém patře Staroměstské radnice. Už tehdy zaujal svým specifickým výtvarným myšlením, které dále ve svých malbách a v poslední době i objektech dále rozvíjí. V roce 2005 se tady v Městské knihovně také zúčastnil společné výstavy s Petrem Niklem, Tomášem Císařovským a Antonínem Střížkem, nazvané „A na co myslíš ty?“. Její kurátor Marek Pokorný ji tehdy koncipoval jako „tematickou expozici“, ve které poukázal mimo jiné na určité společné aspekty jejich malířského výrazu. Merta je jedním z umělců, které řadíme k představitelům tzv. nové malby generace 80. let a kteří si svůj výtvarný názor formulovali na pozadí tehdy nastupující postmoderny. Více či méně důsledný rozchod s principy modernismu z nich vygeneroval svérázné tvůrčí individuality s velkou šíří malířských názorů a stylů. Z dnešního pohledu je zřejmé, že Jan Merta patří svou do osobní paměti zacílenou tvorbou k jejím stěžejním osobnostem. Na aktuální výstavě v prostorách Městské knihovny představuje Merta po vizuální i obsahové stránce obsáhlý a mimořádně konzistentní soubor maleb, který tentokráte rozšiřuje o drobné kresby, sochy a instalace. Povahu svých děl v průběhu let nezměnil, pouze některá témata rozšířil nebo doslovil. Určujícím pro jejich volbu vždy byl a stále je svérázný vztah k vlastnímu procesu malby. Obrazovou plochu s neobvyklou prostorovou konstrukcí zobrazovaného tématu přetváří v meditativní projekci prožitých událostí. Vytváří si osobní ikonografii, jejíž místy zvětšené fragmenty reality představují v jinak vyprázdněném prostoru několik významových rovin autorovy paměti. Každý obraz vzniká z nutnosti sdělení – proto má každý zásadní důvod svého vzniku. Zdánlivou úspornost malířského výrazu vyvažuje maximální koncentrovanost obsahu. To vše platí i pro ostatní média, která autor s malbou obsahově propojuje. Výstava do prostor Městské knihovny je koncipovaná jako site specific projekt. Merta zde propojuje aktuálně vznikající díla se staršími realizacemi, kterým přiřazuje v nových souvislostech další významy.

 

Pokračuje tak v dialogu se svým divákem, který započal již před lety a ve kterém naznačuje další fragmenty svého osobního příběhu. Nedílnou součástí výstavy je „biografie“ v podobě souboru černobílých fotografií, který vytvořili jeho osobní i tvůrčí přátelé Lukáš Jasanský a Martin Polák. Celý obsáhlý cyklus, nazvaný Jan Merta, má v současnosti již 142 položek. Výběr z těchto fotografií tak již podruhé, po expozici v brněnské Wannieck Gallery v roce 2009, mapuje záchytné body Mertova života včetně výstavních „stop“ napříč různými evropskými městy, a koncept celé výstavy tak dotváří. K výstavě vychází doprovodný katalog s reprodukcemi vystavených děl, výběrem fotografií z cyklu Jan Merta od autorů Lukáše Jasanského a Martina Poláka a s fotografiemi z výstavy. Textovou část doprovází rozhovor Jana Merty s Hanou Larvovou a dále texty Oldřicha Krále, Lenky Mertové, Martina Dostála a Pavla Vančáta. Katalog vyjde 3. prosince, kdy se bude v 17 hodin konat „Kulturní večer v galerii“ spojený s koncertem a křtem katalogu. Na klarinet a saxofon zahraje přední český improvizátor a skladatel Pavel Zlámal.

Hana Larvová

Jan Merta

Narozen 4. 12. 1952 v Šumperku (Česká republika)

1968–1972 studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze

1972–1981 různá zaměstnání (neumělecké profese)

1981–1987 studium na Akademii výtvarných umění v Praze

1991–2002 zastupován Galerií MXM v Praze

2003–2015 zastupován Galerií Johnen + Schöttle v Kolíně nad Rýnem (později Galerie Johnen v Berlíně)

Od roku 2004 zastupován Galerií Rüdiger Schöttle v Mnichově

Od roku 2004 zastupován Galerií Martin Janda ve Vídni

Od roku 2014 zastupován Galerií SVIT v Praze

V roce 2005 a 2009 zvolen Osobností roku za výtvarný počin

Žije a pracuje v Praze a Českých Lhoticích

Další informace a doprovodné programy:

http://www.ghmp.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž „Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí Jana Mertu