Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František & Ivan Hodonský

21. 3.-16. 4. / Galerie La Femme / Keramika

Do 16.4.2016 bude v Galerii La Femme, Bílkova 2, Praha 1, přístupná výstava děl Františka & Ivana Hodonských.  O Velikonocích otevřeno pátek – neděle. Pondělí 28.3.2016 zavřeno.

Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku. V letech 1963 až 1969 studoval v ateliéru krajinářské malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1990 až 1997 byl profesorem na AVU v Praze a od roku 1998 je profesorem na Akademii umění v Bánské Bystrici na Slovensku.

V tvorbě Františka Hodonského je tradiční krajinomalba nahrazena přemýšlením o přírodě. Je spontánním malířem, bytostným koloristou. Nejčastěji pracuje se smaragdovou zelení, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo. V devadesátých letech našel další možnosti výpovědi a to prostřednictvím reliéfu, objektů a barevných dřevořezů. Citlivou výpověď nalézáme jak na tradičních otiscích, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěné matrice. Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi; vydal sbírku Krajiny – lazury.

Hostem Františka Hodonského bude jeho bratr Ivan Hodonský se svými keramickými plastikami.

Ivan Hodonský studoval na SPŠK Bechyně u prof. Dobiáše ml., věnuje se keramice, drobné plastice. Je členem Unie výtvarných umělců jihovýchodní Moravy, předseda Sdružení Břeclavských výtvarníků, předseda Sdružení Výtvarných umělců Moravských v Hodoníně, učitel ZUŠ Velké Bílovice.

Charakteristické pro autorovu současnou tvorbu je postupné zanikání hranic mezi volným a užitým uměním, kdy již převládá využití keramiky v sochařství. Čerpá své náměty v ženské figuře, krajině Pohanska  a Lednických rybníků. Tyto náměty se objevují na keramických stěnách v interiérech, keramických závěsných kachlech, talířích a figurativních objektech. Autor pracuje formou techniky polévání a propojování glazur, kysličníků kovů a barvítek.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František & Ivan Hodonský