Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Horniak – 60 nejlepších rytin

24. 6.-11. 9. / Poštovní muzeum / Ilustrace

Do 11.9.2016 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá výstava František Horniak – 60 nejlepších rytin.

Poštovní muzeum v Praze je mimořádně uzavřeno v termínu 1.8.- 31.8. 2016.

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců slovenského ryteckého umění Františku Horniakovi. Výstava s názvem František Horniak — 60 nejlepších rytin totiž připomíná a oslavuje Mistrovo výročí narození. Vedle skvostných ocelorytin představuje liniové rozkresby autora, finální známky, aršíky, přepážkové archy a obálky prvního dne vydání (FDC).

František Horniak se narodil 16. června 1956 v Žikavě u Zlatých Moravců. V roce 1971 nastoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Kremnici zaměřenou na zpracování kovů. Od roku 1981 začal pracovat jako rytec poštovních razítek Technické ústředny spojů v Bratislavě, přičemž od roku 1982 se začal specializovat na tvorbu příležitostných poštovních razítek. Těsně před rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky v roce 1991 začal participovat i na tvorbě poštovních známek, kterých realizoval více než 150. V současnosti působí jako rytec poštovních cenin odboru POFIS Slovenské pošty, a.s. Za svou činnost získal řadu tuzemských i mezinárodních uznání, jejichž výběr je součástí výstavy. Například známka „Umění: Ladislav Medňanský“ získala v roce 2005 vavříny v soutěži o nejkrásnější známku světa „Grand Prix de lʼexposition WIPA“ organizovanou svazem vídeňských filatelistů. Několikrát také obdržel vítezství v soutěži o nejkrásnější zahraniční poštovní známku světa „China Best Foreign Stamp Annual Poll“ v Pekingu. Úspěšná byla i Horniakova spolupráce s doc. Martinem Činovským, ArtD., který ho zasvětil do tvorby rytiny poštovních známek, nebo s prof. Dušanem Kállayem, akad. mal., mj. přesedou Realizační komise známkové tvorby Slovenské pošty. S ním v roce 2007 vytvořil velkoformátový aršík Bratislavský hrad, který získal řadu ocenění na Slovensku i v zahraničí.

K výstavě bude vydán katalog a bude představena známka Jan Jessenius. František Horniak je autorem rytiny k této známce, která vyšla ve společném vydání České republiky, Slovenska a Maďarska.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Horniak – 60 nejlepších rytin