Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Hodonský: Přiznaná krajina

5. 2.-1. 3. / Nová síň / Malba

Do 1.3.2020 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Františka Hodonského: Přiznaná krajina.

Výstava obrazů Františka Hodonského pod názvem „Přiznaná krajina“ bude obsahovat tvorbu přibližně za posledních patnáct let.

Zastoupené budou tendence jak expresivnějšího obsahu, tak současné monochromně řešené kompoziční struktury jednoduchých prostorových plánů.
Budou připomenuty i náměty lužních krajin a okolní přírody.

„Hodonského tvorba vykazuje od počátku rysy soustředěného úsilí o dosažení cíle jímž rozhodně není prosté zpodobování viděného nebo snad jakákoli estetizace.“ 

PhDr. Ivan Neumann

Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku. V letech 1963 až 1969 studoval v ateliéru krajinářské malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1990 až 1997 byl profesorem na AVU v Praze a od roku 1998 je profesorem na Akademii umění v Bánské Bystrici na Slovensku.

V tvorbě Františka Hodonského je tradiční krajinomalba nahrazena přemýšlením o přírodě. Je spontánním malířem, bytostným koloristou. Nejčastěji pracuje se smaragdovou zelení, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo. V devadesátých letech našel další možnosti výpovědi a to prostřednictvím reliéfu, objektů a barevných dřevořezů. Citlivou výpověď nalézáme jak na tradičních otiscích, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěné matrice. Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi; vydal sbírku Krajiny – lazury.

 V březnu 2020 na tuto výstavu naváže retrospektivní výstava grafických prací Františka Hodonského v pražské galerii Hollar.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Hodonský: Přiznaná krajina