Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Hodonský: Dlátem barvou kostí

Do 31.5.2020 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava František Hodonský: Dlátem barvou kostí.

Průvodní text kurátorky PhDr. Evy Neumannové:

Tvorbu Františka Hodonského známe v několika vzájemně se podporujících uměleckých rovinách, těsně souvisících a přesto odlišných – v malbě, kresbě, grafice i v „matricích“.  Všem je společná bezprostřednost a spontánnost, a zároveň křehkost a jistá intimita. Hodonský prochází krajinou, především krajem svého dětství – jižní Moravou s lužními lesy a vodními tišinami. Své vjemy a pocity vstřebává, ale nepopisuje, nezobrazuje přírodní scenérie, spíš hledá vzájemné souvislosti a hlubší smysl dění.  Jeho obrazy krajinných výseků nejsou ilustracemi viděného, malíř nahlíží pod povrch, pátrá po vnitřních strukturách, pokouší se poodhalit zdroje mihotavého světla pod hladinou vodních ploch, nalézt skrytý vesmír v lužních lesích. Hodonský dává před realistickým zobrazením viděného přednost malířskému vyjádření vzrušení ze skrytého dění v lužních lesích a pod temnou vodní hladinou, jež jsou tajemně rozrušovány odlesky světelných paprsků. Vidí život v trsech tlejících trav a hromádkách naplavenin, záblesky světla v lužních vodách, odražené paprsky od těl rostlin a stromů. V posledních letech zaměřil Hodonský svou hlubokou senzitivitu pro přírodní jevy i na hudební svět. Barva mu je emocionální matérií, proto skladby světových velikánů zviditelňuje po svém, v rytmickém střídání tvarů a barevných tónů. Ostře barevné křivky dřevořezů jako by zhmotňovaly hudební tóny v jejich plynulém toku skladby tak, jak ji autor osobně pociťuje.

Pro svou grafickou tvorbu našel František Hodonský zcela specifický způsob: vyšel ze zkušenosti, že tisknout se dá všechno a na všechno, a využil nejprve dřevotřískové desky, v poslední době i upravené větve stromů. Velkoformátové barevné dřevořezy ryté do dřevotřískových desek a pokryté zářivými barvami tiskne pouze v několika málo exemplářích, k otisku místo tiskařského lisu užívá vyhlazený kámen, kosti různých šířek a vlastní dlaň. Jakkoli se jedná o starou grafickou techniku rozmnožování předlohy, autor vytváří každý list jako originální otisk dotýkaný lidskou rukou. Matrice se po vytištění tří až šesti exemplářů stává rovněž uměleckým objektem. Zůstávají na něm nánosy barev, jejichž bezprostřední zářivost sice setřel otisk, ale reliéf obrazu autor autentizuje novými zásahy dlátem. Matrice tak získávají malířský charakter. Spojitost i odlišnost těchto „dvojčat“, grafického listu a matrice, přibližuje neobvyklou dvojpólovost výtvarného myšlení autora. Hodonský je mistr barvy a celé jeho dílo, malířské i grafické, nenechává nikoho na pochybách, že umělcovo vrozené osobité koloristické cítění není zdaleka vyčerpáno. Poslední tvůrčí desetiletí se odvíjí ve znamení odvážných barevných kombinací, autor jako by omládl a oddal se neomezenému experimentování, zkoumání možností vlastního založení. Stále nalézá nové výrazové možnosti prostřednictvím klasických i ne-klasických prostředků. František Hodonský svou tvorbou divákovi přibližuje a zprostředkovává konkrétní a ryze osobní zkušenost z hluboce prožitého prostoru krajiny i hudebních opusů. / PhDr. Eva Neumannová, kurátorka výstavy, únor 2020

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Honza Ch.



Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Hodonský: Dlátem barvou kostí