Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Bukeš: Pan Optikón

6. 10.-3. 11. / Divadlo Viola / Malba

Do 3.11.2019 bude ve foyer Divadla Viola, Národní 7, Praha 1, přístupná výstava Františka Bukeše, ‚Pan Optikón‘ /kresby a malby 1983-2019. Výstava bude přístupná v pondělí až pátek od 9:30 do 19 hodin, v sobotu od 14 do 19 hodin.

Kresba z vojny, obraz který prošel sametovou revolucí, i poslední malba, to ‚vše k vidění‘ na divadelní výstavě Pan Optikón /panoptikum z řec. ‚panoptikón‘: ‚pan‘-vše, ‚optikó‘-k vidění/.

„Svět je panoptikum a my jenom takoví tajtrdlíci.“ – Neznámý psycholog

František Bukeš se narodil v roce 1962 v Praze. Vyučil se nástrojařem v ČKD v Praze Vysočanech, kde navštěvoval „výtvarný kroužek“ malíře Jaroslava Horálka. Pro malířství zvolil – jako mnozí další – cestu autodidakta. Na počátku byli jeho uměleckými vzory především surrealisté – Salvador Dalí, Max Ernst, Paul Klee. Později je silně ovlivněn imaginací Vladimíra Boudníka, Jaroslava Šerých a především Mikuláše Medka.

V roce 1985 se sbližuje s významnými českými umělci z tak zvaného Hrabalova okruhu – s malířem Zdeňkem Boušem, grafikem Oldřichem Hamerou a sochařem Karlem Neprašem. Do roku 2007 se kromě volné tvorby z existenčních důvodů věnoval také grafickému designu. V současnosti se zabývá převážně malbou a kresbou.

Výstava mapuje tvorbu Františka Bukeše od jejích počátků po současnost. Můžeme sledovat proměny jeho výtvarného výrazu od realismu a surrealistických „etud“ ze začátku osmdesátých let, přes nabývání na expresivitě a experimenty s akčními technikami po přebývání na hranici abstrakce.

Každé takové bilanční zastavení předpokládá místo umožňující nadhled – Čapkovo vystoupení na horu, ze které jednotlivá políčka splývají a jeví se v nových souvislostech. V této retrospektivě můžeme kromě zásadních proměn výtvarné řeči sledovat i dvě linie procházející napříč celou Bukešovou tvorbou – spirituální rozměr, chcete-li, hledání vertikály a groteskní vidění světa. – Jiří Mach

http://frantisekbukes.cz/

Všechny fotky z výstava i vernisáže: Petr

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Bukeš: Pan Optikón