Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Bukeš: Gestikon, obrazy 2022—23

27. 11.-5. 1. / Kavárna Velryba / Malba

Do 5. 1. 2024 je v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná v podzemí velmi zajímavá výstava Františka Bukeše: Gestikon, obrazy 2022—23.

Kurátor: Igor Hlavinka

„Tyto obrazy jsou přetavená niterná oslovení, gestem ruky zachycená v čase na ploše plátna a ve vzácném záblesku milosti zjevující svá skrytá tajemství.“ 

František Bukeš – malíř

Narozen 3. 7. 1962 v Praze. Vyučil se nástrojařem v ČKD v Praze – Vysočanech, kde navštěvoval „výtvarný kroužek“ malíře Jaroslava Horálka. Pro malířství zvolil – jako mnozí další – cestu autodidakta. Na počátku byli jeho uměleckými vzory především surrealisté – Max Ernst, Paul Klee, Salvador Dalí. Později je silně ovlivněn imaginací Vladimíra Boudníka, Jaroslava Šerých a zejména Mikuláše Medka.V roce 1985 se sbližuje s významnými českými umělci z tak zvaného Hrabalova okruhu – s malířem Zdeňkem Boušem, grafikem Oldřichem Hamerou a sochařem Karlem Neprašem. Do roku 2007 se kromě volné tvorby věnoval také grafickému designu. V roce1994 byla použita jeho kresba na přebal knihy Bruce Chatwin, Utz nakladatelství Argo, edice anglo-amerických autorů, svazek 5. V současnosti vychází z výrazově neomezených uměleckých tendencí informelu a filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka. Zabývá se převážně malbou a kresbou.

http://frantisekbukes.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Bukeš: Gestikon, obrazy 2022—23