Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž František Bílek: Grafická tvorba a Exlibris

Do 6.9.2018 bude v Kostele sv.Václava na Zderaze, Resslova 6, Praha 2, přístupná velmi zajímavá výstava František Bílek: Grafická tvorba a Exlibris.  Všchny fotky z výstavy a vernisáže: Petr (ale já na ni nakonec taky dorazil).

Výstava je přístupná Út + St + Čt  13:00 – 17:00

Výstavu zahájil Pavel Hlavatý  – malíř, grafik, sběratel a kustod sbírky

V kostele sv. Václava na Zderaze – místě konání výstavy – jsou tato významná Bílkova díla :

1. monumentální socha Ukřižovaného, vyřezaná v roce 1930 z modřínového dřeva
2. oltářní stůl z lipového dřeva, se šesti postavami z české historie
3. zajímavé je zpracování rozměrných svícnů v podobě rukou
4. chrámové lavice jsou zhotoveny podle projektu F.Bílka, s reliéfy zoomorfních motivů
5. kněžišti vévodí monumentální plastika Ukřižovaného, který je ještě větší a lépe zakomponovaný, než proslulý Bílkův krucifix v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

V Praze lze navštívit Bílkovu vilu (koncipovanou i jako ateliér), Mickiewiczova 233/1, Praha 6 – Hradčany. Jeho náboženské zaměření jej vedlo k tvorbě celých prostředí, ve kterých by se jeho dílo uplatňovalo v mnohostranném působení, naplňujíc své poslání spiritualizace lidského života.
Je zde stálá expozice jeho mnohopólové činnosti. (Otevřeno denně, kromě pondělí, od 10.00hod. do 18.00hod.) František Bílek, ač je ryze svůj, je náš. Jeho práci obdivujeme, milujeme pro její záhadnost, metafyzičnost a mimozemskou sdílnost. Je to duchovno, které má pohladit, uklidnit a dávat naději. Tedy to, co tady stále více chybí.

 

Mistr František Bílek 1872-1941
český grafik, ilustrátor, sochař, malíř, architekt, keramik, autor užitého umění a symbolista období secese. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a soukromé akademii Colarossi v Paříži.Bílek byl umělcem mystikem, náboženským vášnivcem. Ve své tvorbě byl ovládán alegoriemi, symboly a věcmi nadpozemskými. Sochy i grafiky zdobí dlouhými texty, které informují o duchovnu jednotlivých děl.
Bílkův vztah ke knize byl vášnivý a vroucí. Kniha pro něj byla posvátná a měla iniciační a inspirační význam. Sám vytvořil celou řadu textů a knižních kapitol, ilustrovaných vedle kreseb i vlastními ezoterickými texty.
Pro jiné (J.Zeyer, O.Březina, J.Deml) ilustroval desítky knih, zdobených stovkami kreseb, dřevorytů, litografií a leptů. Bývá přirovnáván k Williamu Blakeovi.
Ačkoli tíhl ke katolicismu, katolíci často jeho pojetí víry kritizovali, až nakonec přešel k církvi husitské. Pro své přátele a obdivovatele vytvořil 42 exlibris (pravých a další nepravá, kde k původním štočkům jsou vysázena nebo doryta jména) v technice dřevorytu. Jeho dřevorytové grafické práce jsou absolutní ozvěnou jeho sochařské tvorby a práce s dlátem. Nejzávažnější částí jeho tvorby je sochařství. I zde převládají sakrální témata, která doplňoval mystickými informativními texty. Jeho výtvarný styl je naprosto netradiční a rozeznatelný svojí nadpozemskou jedinečností. Bílek vytváří monumentální sochy a prostorově náročná sousoší především ve dřevě. Stejně tak i hluboké reliéfy.
Jeho postavy se přestávají sklánět, ale vertikálně se tyčí k nebi, uprostřed majestátních až patetických, symbolických gest. František Bílek se stal rozsahem, ideou a jedinečností výtvarného zpracování jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností českého a evropského symbolismu.

37. světový kongres FISAE – PRAHA 28.8. – 2.9.2018Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž František Bílek: Grafická tvorba a Exlibris