Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž François Sarhan: Encyclopaedia Glaçonnica

6. 6.-30. 6. / Galerie Artinbox / Koláže

Do 30. 6. 2023 je v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, ve spodním sále pod schody, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava François Sarhan: Encyclopaedia Glaçonnica.  Otevřeno úterý – čtvrtek 16 – 18 h., nebo po předchozí domluvě.

Encyclopaedia Glaçonnica je souborem vymyšlených a zkreslených textů, koláží, fotografií, skladeb, přepisů atd. a týká se všech oblastí vědění: hudby, zoologie, hagiografie, magie, architektury atd.

Projekt nastavuje zrcadlo moderní evropské konstrukci světa, jako irelevantní a stále nebezpečnější, jenž nás vede do slepé uličky. Člověk jako „středobod vesmíru“ usoudil, že příroda, životní prostředí, vše, co není lidské, je vytvořeno, aby sloužilo člověku, a může být zničeno, zotročeno. Ničení není vnímáno jako negativní aspekt této mentality, pokud slouží člověku. Lidská nadřazenost je iluze a způsobené škody mají dopad na veškerý život na zeměkouli. Tento vysoce utilitární a utlačovatelský (a donedávna převážně mužský a bílý) pohled na svět, není univerzální. Mnohá etnika jsou mnohem moudřejší než moderní lidé. Jejich pojetí může být totemistické, analogistické nebo animistické, mohou se nacházet v Amazonii, Austrálii nebo na Sibiři a za svou úctu ke světu se jim dostává jen opovržení a útlaku. Na změnu je samozřejmě pozdě, v nejlepším případě můžeme toto grandiózní selhání zdokumentovat.

Encyklopedie Glaçonnica navrhuje nová paradigmata, vazby, konfigurace… Zlatými dveřmi k rozbití logiky a zdravého rozumu je využití náhody (pokud existuje), automatických postupů, improvizací, nevědomých či podvědomých produkcí mysli. To byl i záměr surrealismu. Činil tak prostřednictvím snů, odboček, automatismů (vizuálních, textových, hudebních či jiných). To vše jistě není dost silné na to, aby změnilo náš svět, ale stačí to na to, aby na něj vrhlo chvilkové nové světlo. Jak řekl Švankmajer, „imaginace je podvratná, protože hlásá možné proti reálnému“.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž François Sarhan: Encyclopaedia Glaçonnica