Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938

17. 7.-30. 8. / GAMU (Galerie AMU) / Fotografie

Do 30.8.2015 bude v galerii GAMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1 (pozor, nově vstup z průchodu do ul. Tržiště), přístupná zajímavá výstava Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938.

Kurátoři: Libor Jůn, Tereza Kabůrková

Otevřeno denně mimo pondělí: 10–12 a 13–18 h

Mezi Orientem – světem východním – a Okcidentem – světem západním – vždy docházelo k velmi komplikovanému a často i rozporuplnému dialogu. Orient se stal nejen cílem různých expanzí, ale i důležitým kulturním fenoménem, inspirací a výzvou pro řadu západních umělců, myslitelů a v neposlední řadě i fotografů. Je proto více než charakteristické, že ve stejném roce 1839, kdy se svět dozvěděl o objevu daguerrotypie – první prakticky využitelné fotografické techniky – se daguerrotypisté objevili v Egyptě, Palestině či v Sýrii. Kouzlo starobylého Orientu a kouzlo fotografického obrazu měly cosi společně podmanivého. Orient (v tomto případě Střední východ) se rychle stal všeobecně přijímaným fotografickým tématem, jehož interpretace patřila do repertoáru mnohých velkých fotografických závodů, ateliérů a tvůrců. Tato fascinující fotografická Grand tour přesto není naším tématem. Tím je naopak opomíjená a často i ztracená produkce fotografických amatérů, kteří propadli stejnému opojení Orientem, ať již byla jejich původní motivace pro cestu do těchto oblastí jakákoliv. Amatérskou fotografii zde představuje šestice autorů, kteří byli s orientálním světem konfrontováni v průběhu 20. a 30. let 20. století.
Libor Jůn

Výstava vznikla v rámci projektu „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (DF13P01OVV007) financovaného z Programu národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Fotografický zápisník na cestách orientem aneb Cesty českých fotoamatérů Středním východem 1920–1938