Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž fotografické výstavy American Identities

6. 11.-2. 12. / GAMU (Galerie AMU) / Fotografie

Do 2.12.2018 bude v galerii GAMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vstup z průchodu), přístupná velmi zajímavá výstava American Identities.  Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h.

Vystavují:

Kaitlyn Antoniadis, Liam Axton, Joan Barker, Morgan Beardslee, Amanda Bogatka, Vicky Carrature, Vicky Charles, Vincent Cianni, Marissa Contelmo, Allison DeBritz, Brandon Fiege, Tim Foley, Sarah Horan, Anthony Licata, Jonathan Renino, Mark Lyon, Kristen Matuszak, Lilianna Maxwell, Nicholas Mehedin, Casey Michael, Leah Renee Monsour, John Murphy, Cat Nicholson, Jenna Papageorgantis, Dan Pavsic, Greta Pratt, Nick Rouke, Krista Svalbonas, Bruce Wahl, Andrea Wenglowskyj

kurátoři: Kaitlyn Antoniadis, Anthony Licata, Leah Renee Monsour

„Podstata americké identity tkví v její rozmanitosti. V době intenzivního politického zmatku se různé podoby americké identity jeví výraznějšími, některé skupiny jsou ohroženější než jiné. Rasa, třída, pohlaví a náboženství se dostaly do popředí celonárodní diskuze ať už díky vládě či vůdcům odporu.

Ve vystaveném výběru fotografií spatřujeme mnoho různých identit zachycených lidmi, kteří se procházeli po jedné a té samé akademické půdě v různých časech. Tím, že hovoříme zároveň o individuální identitě i o sdílených zkušenostech, nacházíme zajímavou vizuální metaforu pro americkou identitu: ačkoliv jsme z pohledu historie všichni odlišní, nakonec jsme všichni Američané.“

(Leah Renee Monsour)

 

Otázky spojené s identitou mohou stejně dobře zostřit jako i zastřít náš zrak. Postupné uvědomování si a respektování plného rozsahu lidství přijetím různých identit nám umožňuje stát se lepšími a tolerantnějšími. Na druhou stranu se příjetím odlišnějších a různorodějších identit tříštíme a jsme méně schopní spolu mluvit laskavě a s porozuměním. Tato skutečnost představuje v americké kultuře velký paradox. Jako národ jsme od šedesátých let značně pokročili v naší schopnosti přijímat odlišnosti, ale část naší společnosti se během tohoto procesu postavila proti této otevřenosti. Mnoho mladých umělců ve Spojených státech si tuto situaci velmi dobře uvědomuje a reflektuje ji i ve své tvorbě. Zde vystavené práce jsou vizuální odpovědí na otázky americké identity prostřednictvím fotografických průzkumů současných i bývalých studentů fotografie na State University of New Paltz v New Yorku.

(prof. Francois Deschamps)

Vznik této výstavy byl inspirován Fulbrightovým grantem, který na jaře 2018 absolvoval profesor Francois Deschamps na Katedře fotografie na FAMU v Praze. Výstava American Identities je součástí kulturní výměny mezi FAMU a State University of New York at New Paltz, kde Deschamps vyučuje. Jejich spolupráce má dvě části: výstavu studentů Katedry fotografie FAMU Terrestrial Aesthetics na State University of New York at New Paltz v říjnu 2018 a výstavu American Identities v GAMU. Uskutečnění těchto výstav umožnila společnost Fulbright Foundation ve spolupráci s FAMU. Vznik katalogu byl financován ze zdrojů Katedry výtvarných umění, Školy výtvarného a múzického umění a Kariérního centra na State University of New York at New Paltz.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž fotografické výstavy American Identities