Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž fotografické studentské výstavy (DIS)PLACE

13. 8.-12. 10. / DOX / Fotografie

Do 12.10.2015 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná zajímavá skupinová fotografická studentská výstava (DIS)PLACE.

Výstava (DIS)PLACE je vyvrcholením projektu určeného studentům vysokých uměleckých škol oboru fotografie, který centrum DOX připravilo v rámci doprovodného programu k výstavě THIS PLACE. Ta byla ve své světové premiéře představena v DOXu v roce 2014 a nabídla pohled 12 světových fotografů na Izrael a Západní břeh Jordánu. Výstavu inicioval fotograf Frédéric Brenner v roce 2006, kdy vyzval uznávané fotografy, aby spolu s ním tuto oblast zkoumali. Inspiroval se přitom historickými cestami, jako byly Mission Héliographique ve Francii nebo Farm Security Administration ve Spojených státech, které vyzývaly umělce, aby si pokládali základní otázky z oblasti kultury, společnosti a života obyvatel dané oblasti.

Projekt (DIS)PLACE vychází ze základní myšlenky výstavy THIS PLACE. Zadání „hledat a definovat (ne)místo jednotlivce v současné společnosti“ je přímo inspirováno tím, co je podle fotografa Frédérica Brennera specifickým rysem a jádrem komplikované situace na Blízkém Východě: otázka identity a s ní spojených tužeb, obav, nároků, předsudků a fikcí. V rámci projektu byli studenti oboru fotografie vyzváni, aby pracovali se třemi kategoriemi/pojmy: Nomád, Migrant, Vyvrhel (Outcast) a zkoumali to, co je jim (zdánlivě) známé v prostoru, z nějž sami pocházejí. Jejich hlavním úkolem bylo takto prověřovat definice těchto pojmů spojením vizuálního a jazykového sdělení.

Projekt (DIS)PLACE připravilo centrum DOX ve spolupráci s vedoucím Ateliéru aplikované a reklamní fotografie na FUD UJEP prof. Miroslavem Vojtěchovským, který konzultoval zadání projektu i finální výběr studentských prací pro výstavu.

Do užšího výběru bylo zařazeno 19 projektů: 11 projektů zaměřených na pojem Vyvrhel, 5 zkoumajících pojem Nomád a 3 pracující s pojmem Migrant. Vznikla také speciální 4. kategorie, do které byly zařazeny 2 projekty, které svým charakterem spojily zadání v jeden celek.

Závěrečná výstava představuje výběr prací, přičemž každou kategorii reprezentují 2 projekty:

Kategorie VYVRHEL:

Jana Mořkovská (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, obor Vizuální komunikace) a Olga Alia Krulišová (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Aplikované a reklamní fotografie)
Lucie Sekerková (Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, ateliér Reklamní fotografie)

Kategorie MIGRANT:

Benjamin Peguerro (Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu, obor Aplikovaná a reklamní fotografie)
Alexandra Bočková (Ostravská univerzita, Fakulta umění, obor Tvůrčí fotografie)

Kategorie NOMÁD:

Michal Matoušek (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)
Alena Korchová (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ateliér Užité fotografie)

4. KATEGORIE:

Hana Connor (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)
Jana Hunterová (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Institut Tvůrčí Fotografie)

Všechny přihlášené projekty si můžete také prohlédnout na webové stránce: displace.dox.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž fotografické studentské výstavy (DIS)PLACE