Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž FIRMA: Modrý Mauricius

25. 10.-9. 11. / Mánes - výstavní síň / Malba

Do 9. 11. 2023 je ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1, přístupná velmi zajímavá špičková výstava FIRMA: Modrý Mauricius.

Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Pasta Oner, Matěj Olmer, Michal Škapa, Karel Štědrý

Kurátor: Pavel Kubesa

Výstava představí jak jednotlivé kolekce autorských obrazů členů skupiny, tak i exkluzivní šestidílnou sérii monumentálních kolaborativních maleb, na kterých spolupracovali všichni umělci společně. Součástí výstavy bude i sada gesticky výrazných objektových autoportrétů jednotlivých umělců, které stojí v přímém protikladu k konsenzuálně unifikovaným autorským obrazům.
 
Skupina FIRMA – Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Pasta Oner, Matěj Olmer, Michal Škapa, Karel Štědrý – byla založena 12. 12. 2019 z potřeby jejích členů revidovat romantizující představy o charakteru a rolích současného vizuálního autora za účelem znovuvynalezení umělcovy kredibilní a důstojné výchozí pozice. V ustavujícím manifestu skupiny z roku 2021 se píše: „V soukolí akcelerujícího kapitalismu nezbylo umělci příliš mnoho prostoru pro to humanizovat skrze svou tvorbu společenský řád a kultivovat společenskou dynamiku stimulací výchovy, vzdělání a péče.“ Prototypem východiska se umělcům má stát „vzájemná prosperita“, a to jak mezi autory a tržně-institucionálními mechanismy, tak i mezi umělci navzájem. Individuálně zavedení autoři pak vzájemnou konkurenci nahrazují modely spolupráce, kolektivním rozhodováním a elementy korporátní kultury. Současně prostřednictvím implementace marketingového myšlení a podnikatelského ducha cílí na vytvoření neopakovatelné, raritní umělecké jednotky, která se vymyká tradičním pojetím uměleckých skupin.
 
Výstava Modrý Mauricius, která navazuje na jejich první výstavní projekt v Galerii Nová síň (2021), je pak pro autory symbolickým aktem: je pokusem o to dát – prostřednictvím umělecké exkluzivity pramenící z netradičních forem spolupráce – své existenci význam, výtvarné činnosti přidanou hodnotu a „vyjednat si“ opět o krok výhodnější uměleckou pozici. „Étos FIRMY se totiž nikdy netajil tím, že umění – přeš veškeré jeho neoddiskutovatelné vyšší a duchovní hodnoty – je stále i prací: je to živnost, o jejíž zhodnocení je nutné neustále usilovat,“ uvádí v doprovodném textu k výstavě dvorní kurátor skupiny Pavel Kubesa.
MOTTO:
„Kvalita a profesionalita výstupu zárukou, jednaní s nejtvrdší konkurencí zábavou, kladení nejvyšších cílů podmínkou, konfrontace bez respektu vzpomínkou.“
 
Produkce: Oldřich Pátek
Grafický design: Patrik Svoboda
Instalace: Matěj Landa & Co.
Power by KODL Contemporary


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž FIRMA: Modrý Mauricius