Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž: Filip Kůrka & Matouš Háša – Stopa hada

18. 6.-26. 7. / The Chemistry Gallery / Malba

Do 26.7.2020 bude v The Chemistry gallery, Ovenecká 17, Praha 7 (hned u Letenského náměstí), přístupná špičková a krásná výstava Filipa Kůrky & Matouše Háši – Stopa hada.

Text kurátora Petra Vaňouse k výstavě:

Výstava Stopa hada propojuje dva autorské světy mladých umělců. Výrazový svět malířství a sochařství. Zatímco pro malíře Filipa Kůrku je směrodatná tematizace „cesty“, ve smyslu teologicky podbarveného a sebezpytujícího poutnictví, pro sochaře Matouše Hášu jsou to impulzy a prvky aktivismu, které ovlivňují jeho vztah ke klasické figurální soše a její aktualizaci. Současný generační pocit, který je tu v obou případech jasně deklarován, vychází z individuálního přístupu k uměleckému výrazu. Ten je nacházen nikoliv v principech a svodech technologického vývoje a v osvojení jeho oslnivých produktů, nýbrž v práci s určitým druhem nadčasové senzitivity. Nadčasové v tom smyslu, že se tato sensitivita nezříká minulých zkušeností, které jsou uloženy v dílech umění (literatuře, výtvarném umění). Nejedná se tu však o tzv. „inspiraci“ minulostí, respektive jejím povrchem, nýbrž o vědomí určitých principů, které se ve formách minulosti symbolicky ukládají a které nelze redukovat a jednou provždy přemazat žádným kolektivně nastaveným mechanismem či jeho teoretickými deriváty (ideologií).

kurátor: Petr Vaňous

Filip Kůrka (*1993), čerstvý absolvent AVU u prof. Jiřího Petrboka, původně student prof. Martina Mainera. Kůrka je především znám jako tvůrce pornografických motivů, pomocí kterých kritizoval naši konzumní společnost. Kůrkův štětec se během studia na AVU neustále proměňoval, obrazy počínajíc hyperrealismem byly nahrazovány a prokládány expresivním projevem. Dnes, rok po jeho absolventské práci, si osvojil romanticko-fantazijní malířský styl, opouští pornografické náměty, upřímně lituje svých hříchů a řeší otázky svého bytí.

Matouš Háša (*1992) mladý, nikoli však začínající sochař, se pro svou profesi rozhodl již ve 14 letech fascinován osobností Michalengela Buonarottiho. V reakci na současné kulturní a sociální dění používá média figurální plastiky, kterou zasazuje do ikonografických kontextů jako reminiscenci na sym­bolické až archetypální vyobrazení. Ve své práci čerpá z kořenů západní kultury, které přenáší do podoby psychoanalytického portrétu post­moderního člověka. Háša je absolvent AVU z roku 2018 v ateliéru figurálního sochařství Vojtěcha Míči.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž: Filip Kůrka & Matouš Háša – Stopa hada