Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Filip Buryán: Mausoleum

5. 11.-31. 12. / Midgard Bar / Kresba

Do 31. 12. 2021 bude v Midgard baru, Jaromírova 53, Praha 2, přístupná zajímavá výstava Filip Buryán: Mausoleum.

Filip Buryán (nar. 1980, žije a tvoří v Dobrovici na Mladoboleslavsku) se uměleckou tvorbou začal zabývat na prahu dospělosti, jeho stěžejními výtvarnými technikami je kresba a malba. Pociťované rebelantství (které umělec dává najevo i stylizací svého vzhledu) vůči zatuchlosti společnosti, přes vnější osobní „look“ otevřenost a citlivost jeho duše ve spojení s touhou po sebevyjádření dává v tvorbě zaznít mnoha tématům a s nimi spojeným výrazovým prostředkům. Rozprostření témat – vyjádřené názvy děl – se odvíjí v okruzích imaginárních i stylisticky transformovaných reálných krajin (obrazy V poledne; Grébovka), v odrazech vzpomínek (V baru; V mléčném baru), v kompozicích se silným sociálním cítěním (Antikrist; Kolébka), výrazově se obrazy pohybují od snových výjevů (Snílek co nikdy nespí) přes expresivní díla (Nadějný sebevrah) až k pomezí abstrakce (Tajemství; Hra na odrazy). .Umělec se mnohdy k tématům vrací, jeho schopnost variačního rozvoje, reprodukce obrazových dějů v nových kombinacích – i přes někdy logickou neshodu konstrukcí s reálným světem – neztrácí humánní rozměr. Buryánovy obrazy jsou výkřikem ztrápené duše směrem ke světu, stanoviskem vůči němu, mementem a výzvou k nápravě věcí člověka. V obdobném duchu se rovněž odvíjí četné umělcovy kresby, zvláště ty s tématikou městských zákoutí (Sídliště; Doprava; Průmysl) a postulovaných osudů (Chudoba) V celé své tvorbě takto Buryán vedle reflexe každodennosti aktivuje i obrazy v duši, tlumočí svoji cestu – navzdory k vnějšímu buřičství – k harmonizaci životního stylu, čerpá pohnutky a náměty z podvědomí, nevědomí kumuluje s vědomím, prochází cestou hledání a nalézání smíru duše, totiž cestou vedoucí i k hlubšímu sebepoznání.

filipburyan.com
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Filip Buryán: Mausoleum