Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník

11. 10.-20. 11. / Ateliér Josefa Sudka / Fotografie

Do 20.11.2016 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá a krásná výstava fotografií Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník.

Archiv téměř zapomenutého Ferdinanda Bučiny (1909–1994) představuje vyjímečně zajímavý příspěvek k politice a dějinám zobrazování, k etnografii i k našemu dnešnímu vztahu k přírodě a k práci. Autor se ve své filmařské a fotografické kariéře věnoval nejčastěji přírodě a malým nebo velkým lidským komunitám. Jeho galerií byly plochy papíru knih a časopisů vydávaných v mnohatisícových nákladech. Ať už ale prodával své fotky do předválečných periodik nebo fotil za socialismu do obrazových publikací o přírodě a městech, na většině fotografií tu lidé intenzivně participovali s okolním živoucím světem.

Jádro výstavy v Ateliéru Josefa Sudka tvoří cyklus fotografií Vzpomínka na Javorník, který autor připravoval ke knižnímu vydání. Moravské Horňácko bylo pro Bučinu za doby protektorátu oázou jiného časoprostoru. Archeolog Zdeněk Smetánka rozeznává ve fotografiích z Javorníku nástroje, oděvy i zvyky staré několik staletí a tak nám snímky pořízené za druhé světové války ukazují obraz venkova z doby baroka nebo ze středověku. Idylické obrazy z dějin zpodobované fotografickou estetikou čtyřicátých let nám připomínají, že i toto dílo je součástí ohromné technologické změny – přesunutí lidské práce a prožitků ze světa přírody do světa technických obrazů a informací.

Jan Freiberg

výstava se koná v rámci Fotograf FestivaluFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ferdinand Bučina: Vzpomínka na Javorník