Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Vejvodová: Stopy

6. 12.-23. 12. / Galerie 1 / Malba

Do 23.12.2016 bude v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů Evy Vejvodové: Stopy.

Obrazy Evy Vejvodové jsou osobitým záznamem vnímání světa. Východiskem k její malbě je příroda, která je inspirací k výpovědi autorky o svém pohledu na okolní svět, na jistoty a nejistoty v něm, na podněty, jež ovlivňují i určují cesty života.

Výstava prací Evy Vejvodové představí volnou malířskou tvorbu a využití uměleckého řemesla, jako spojení dávné tradice a současných trendů v odívání.

Ve své malířské práci byla Eva Vejvodová od počátku ovlivněna přírodou. Ve volné tvorbě to bylo město a krajina, kde žila, a které poznala na svých cestách, především v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Velmi ji ovlivnil studijní pobyt ve Francii, který se uskutečnil na pozvání ředitele muzea v Les Sables d´Olonne. Později se krajina stala spíše prostředkem k výpovědi o vztahu k vnitřnímu i vnějšímu světu a k možnostem jeho výtvarného vyjádření. Vystavené obrazy budou oleje na plátně, v některých případech doplněné sypanými písky, často nasbíranými v místech, která se vážou k obsahu obrazu (Pobřeží, Ostrov).

Společně s obrazy představí Eva Vejvodová umělecké řemeslo, ručně tkané oděvy. Má ráda práci s vlnou, která má na rozdíl od volné tvorby svá pevná pravidla. Chce přiblížit širšímu publiku tradiční rukodílnou techniku a ukázat, že umělecké řemeslo má i v dnešní době stále velké možnosti a má smysl se k němu vracet.

Eva Vejvodová bydlí v Praze 1, která je pro ni svou kulturní atmosférou a tradicí inspirativním místem k životu i práci.

CV  Eva Vejvodová roz. Stachová
1953           Narozena ve Zlíně
1968-1971   Gymnázium Jana Nerudy v Praze
1973-1975   Školský ústav umělecké výroby v Praze
1980-1986   Akademie výtvarných umění v Praze, atelier prof. F. Jiroudka
1993             Tříměsíční pracovní pobyt v Les Sables d´Olonne ve Francii

www.evavejvodova.czFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Vejvodová: Stopy