Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Vápenková, Pavel Trnka, Milan Starý: Dotyky a otisky ukryté v papíru

1. 5.-26. 5. / Galerie Hollar / Kresba

Do 26. 5. 2024 je v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Dotyky a otisky ukryté v papíru.

Vystavují: Eva Vápenková, Pavel Trnka, Milan Starý

Průvodní text kurátorky Petry Pollákové:

Výstava představuje tři výrazné umělecké osobnosti, které propojuje nejen dlouhodobý zájem o témata přírodní krajiny, ale také hlubší, filozoficky poučený přístup k tomuto „klasickému“ výtvarnému námětu. Pro každého z těchto tří umělců představuje krajina určitou reflexi vlastních niterných prožitků nebo fyziologického nastavení.

Krajinu zaznamenávají buď v její někdy až metafyzické celistvosti nebo v klíčových detailech a přírodních fragmentech, ztvrzujících její univerzální sílu, pevně daný rytmus a energii neustálých
proměn a růstu. Ani jeden z umělců proto neusiluje o vizuální zachycení realistické krajiny nebo určitého konkrétního krajinného výseku. Zásadní je zde myšlenka výrazně abstrahované vize krajiny,
redukované na svou vnitřní prapodstatu.
 
Petra Polláková, kurátorka výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Vápenková, Pavel Trnka, Milan Starý: Dotyky a otisky ukryté v papíru