Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Suhajek : 4≋C≋h≋a≋m≋b≋e≋r≋s≋

9. 9.-5. 10. / Galerie Lapidárium / Malba

Do 5. 10. 2021 bude v Galerii Lapidárium, Rámová 6, Praha 1, přístupná zajímavá výstava obrazů a objektů Evy Suhajek: 4≋C≋h≋a≋m≋b≋e≋r≋s≋.

Česká malířka Eva Suhajek se jako čerstvá absolventka londýnské Royal College of Art touto výstavou představí v Praze poprvé.
 
Název expozice odvodila od 4 částí srdce, které ve svém výtvarně interaktivním záměru pojímá jako čtyři komory, do nichž je členěna i celá galerie. Po celý měsíc bude představovat jakýsi „Ekosystém srdce“, jemuž návštěvníci vždy znovu a znovu vdechnou nový život. Jednotlivými komorami budou moci proplouvat stejně jako lidské krvinky proplouvají srdcem a svou existencí se budou podílet třeba i na jeho tlukotu. Společně s vystavenými exponáty se tak stanou sami živou součástí uměleckého díla, a to třeba i v propůjčovaných a to třeba i v nabízených malířsky pojednaných hávech.
 
Jak uvádí autorka: „Mým cílem je, aby výstava vybízela své publikum jak k zamyšlení, tak i k hravé interakci. Hravost je také hlavním mottem mé umělecké tvorby stejně jako i mým přístupem k vnímání světa jako takového. Dívám se na ni jako na nástroj emancipace, nástroj k osvobození od sociálních, politických a dalších omezení. Nástroj, jehož prostřednictvím může být člověk alespoň chvíli sám sebou.“
 
Expozice je stejně jako celá dosavadní umělecká tvorba malířky ovlivněna koncepty jungiánské analýzy jako jsou sny, symboly, aktivní představivost nebo terapie Sandplay. Vše má magické vyznění, které umocňuje i samotný prostor galerie Lapidárium s barokními sochami, historickými graffiti a nesporným geniem loci.
 
≋ // ≋ Galeristka: Světlana Kalousková ≋ // ≋ Produkční asistent: Věra Říčanová ≋ // ≋ Doprovodné texty: Agáta Hošnová The Art Playground LDN ≋≋≋ John Swale ≋ // ≋ Plakát: Alan Wood ≋≋≋


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Suhajek : 4≋C≋h≋a≋m≋b≋e≋r≋s≋