Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Jeníčková- Krajina do mě vyrytá

15. 5.-7. 7. / Kavárna Velryba / Kresba

Do 7. 7. 2023 je v galerii kavárny Velryba, Opatovická 24, Praha 1, přístupná v podzemí velmi zajímavá a krásná výstava Evy Jeníčkové: Krajina do mě vyrytá.

Kurátor: Igor Hlavinka

Les a řeka, pastely a uhlokresby. Eva Jeníčková ,,Někdo ve mně pořád kreslí a maluje. Dýchá barvami, vede linku, roztírá prach. V nejtemnější rokli hledá světlinu. Není den, není noc. Jsou obrazy. Je krajina do mě vyrytá…všechny moje kresby jsou vlastně modlitbou.“

Eva Jeníčková (roz. Kucharičová) se narodila v Jindřichově Hradci, v současnosti žije a tvoří v Třebíči na Vysočině. Věnuje se krajině. Studovala grafiku na SUŠG v Jihlavě a jednooborovou výtvarnou výchovu na UP v Olomouci.

Igor Hlavinka je akademický malíř. Absolvoval obor malířství na AVU v Praze, ale kromě malby se zabývá i sochařstvím a fotografií. Inspiruje se přírodou i uměním všech dob, pravěkem a uměním přírodních kultur počínaje a současným abstraktním uměním konče. Zvláště jej zajímá staroegyptská, buddhistická a románská plastika, tušová malba a kaligrafie Dálného východu, středověké a renesanční umění, malířství romantismu a symbolismu. Ve své tvorbě se inspiruje přírodními strukturami a energiemi, ale i znaky písma a symboly starověkých kultur (cykly Krutihlavy, Znaky, Chaos a řád, Strašná souměrnost, Okolo středu). Účastnil se symposií nadace Hermit v klášteře Plasy v 90. letech, kde vytvářel hliněné modely fantaskních biomorfních staveb. V roce 1997 tam inicioval a spoluorganizoval umělecké symposium „O Počátku“. Několik let se zabýval i restaurováním, navrhováním i realizací zahrad. Od 2003 modeloval z hlíny imaginární hlavy. Od roku 2007 se věnuje převážně malbě krajiny, jak imaginární, tak konkrétní. Obraz krajiny je pro něj reflexí nálad duše. Snaží se co nejjednoduššími malířskými prostředky, minimalistickou a zároveň poetickou formou evokovat svůj zážitek hor, jejich stálost a mohutnost v kontrastu ke stálým proměnám světla v prostoru plném mraků a mlhy. Od 1996 členem S. V. U. Mánes, žije a pracuje v Praze.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Jeníčková- Krajina do mě vyrytá