Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eva Hašková : Mezi nebem a zemí

Do 15. 8. 2021 bude v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Evy Haškové: Mezi nebem a zemí.

Úvodní text Bohuslava Holého k výstavě:

Co v dobách minulých lidský um a píle vymyslely, to dnes musí moudrost a píle uchovat. Tohle si poznamenal v říjnu roku 1786 šestatřicetiletý Goethe v Benátkách, zaujat a okouzlen tím, s čím se na své první cestě na jih setkává a co jeho geniální vnímavost vyztužená vzdělaností klade na místo hodnotově nejvyšší. Vědomí toho, jak křehké a snadno a rychle a nenávratně zničitelné jsou věci a stavy hodné lidského úsilí, je – myslím si – podstatným rysem práce Evy Haškové. Virtuózní expresivní kresbou, modulovanou a harmonizovanou jemnou barevností, k nám poutavě, většinou vážně – ale občas také s nekřičícím humorem a chápavou ironií – promlouvají její grafiky. Promlouvají o věcech života, o těch skutečných, ne o těch uměle, s módní krátkozrakostí a krátkodechostí, se ziskuchtivou účelovostí a podbízivou líbivostí atakujících naše smysly a peněženky. Takřka přesně po 150 letech od chvíle, kdy si Goethe zapsal obdivnou a výchovnou větu v Benátkách, poznamenal český spisovatel a novinář v jednom ze svých esejů, že velkoměsto odnaučuje vidět. Dnes by se divil, kde všude je rozptylování a plýtvání přítomno v naší každodennosti, čím vším nám zakrývají věci vskutku podstatné, kam až ono velkoměsto, řečeno obrazně, proniklo a proniká. Umění, to skutečné, má dnes o to těžší, ale zároveň myslím o to významnější úkol: učit vidět. A to samozřejmě nejen v doslovném smyslu tohoto slova. Takto chápáno má umění dneška – pokud se nerozmělní v módních pózách – kromě jiného funkci obrannou a záchovnou; chrání nás – a chrání v nás schopnost rozlišovat. A ubezpečuje nás, kromě jiného o tom, že krása stále ještě činí svět bezpečnějším. Eva Hašková je v tom nejlepším smyslu slova hodnotově konzervativní, konzervativní ve smyslu Goethovy poznámky citované v úvodu. Suverénní výtvarný výraz, jimž se tato poetická konzervativnost projevuje, přesvědčivě a poutavě dotvrzuje smysl a význam jejího díla.

Bohuslav Holý

….

Eva Hašková (* 4. ledna 1946 Kladno) je česká grafička a ilustrátorka.

Narodila se 4. ledna 1946 v Kladně. V letech 1960-1964 navštěvovala Střední odbornou výtvarnou školu Václava Hollara. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru prof. Zdeňka Sklenáře a jeho asistenta Jiřího Anderle. Absolvovala v roce 1974 diplomovou prací – ilustracemi Nezvalovy Valerie a týden divů.

Od ukončení studií ilustrovala více než šedesát titulů. Za ilustrátorskou práci byla odměněna několika Čestnými uznáními, včetně Ceny Arno Sáňky a Cenou ministerstva kultury ČR v soutěžích „Nejkrásnější kniha roku“. Na IX. Bienále ilustrací Brno získala Cenu nakladatelství Vyšehrad a na IBA Lipsko 82 Čestné uznání za grafické listy na literární téma. Pro některé bibliofilie vytvořila ilustrace v původních grafických technikách, které v její tvorbě postupně převládly.

Na přehlídkách Trienále českého exlibris v Chrudimi obdržela Ceny za rok 1996, 1999 a 2002. Spolu s Karlem Zemanem obdržela Cenu na pražské přehlídce exlibris Praha 2000. V roce 2012 získala třetí Cenu na Bienále exlibris v polských Gliwicích.

Autorka měla více než osmdesát samostatných výstav doma i v cizině, zúčastňuje se také významných společných výstav. Je členkou SČUG Hollar a je zařazována mezi grafiky tzv. Sklenářovy školy.

Žije a pracuje ve Všenorech u Prahy.

Autorka se věnuje převážně volné grafice. Užívá techniku tisku z hloubky, kombinovaný barevný lept doplňovaný akvatintou a ruletami. Velké formáty grafických listů doplňuje drobnými lístky exlibris, kterých pro zájemce udělala více než sto padesát. Od roku 1996 se věnuje tvorbě poštovních známek, např.: J. J. Ryba, T. Baťa, 700 let Nového Jičína, Europa-Praha, 200 let muzejnictví Opava.

CV: WikipediaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eva Hašková : Mezi nebem a zemí