Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Ester Parásková: Demagogie osobnosti

1. 4.-30. 4. / Prostor 39 / Malba

Cca do 30. 4. 2022 bude v galerii a kavárně alternativního Prostoru 39, Řehořova 33/39, Praha 3 (bus U Památníku), zdarma přístupná zajímavá výstava obrazů Ester Paráskové: Demagogie osobnosti.

Ester Parásková (* 1993) je studentkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
 
Autorka ve své tvorbě pracuje se surovou upřímností. Typická je pro ni kombinace různorodých materiálů a při zkoumání jednotlivých děl si lze povšimnout gestických tahů, otisků prstů a nánosu hmoty. Malba je plastická a tíha materiálu asociuje závažnost tématu, se kterým Ester pracuje. Její malby jsou zároveň charakteristické přímou výpovědí procesu hledání vlastní identity skrze posouvání hranic samotného sdělení.
 


Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Ester Parásková: Demagogie osobnosti