Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny

Do 28.2.2018 bude v Trafo Galllery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 13, Praha 7, přístupná skvělá instalačně-dokumentační výstava Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny.

Kurátor: Tomáš Pospiszyl

Stručně a všeobecně řečeno, výstava EPOSE 257 v Trafačce se skládá ze série nalezených objektů a dokumentárních fotografií doprovázených autorskými texty. Objekty, fotografie a texty pojí prostředí urbánní divočiny, rozhraní přírody a civilizace. V průběhu konání výstavy k vystaveným artefaktům přibude kniha, nabízející rozšířený obrazový a textový materiál, jehož základ najdeme v galerii. Podobně mechanický popis však nic neříká o procesu, který k výstavě vedl a jenž je pro autora zásadní.

Areály zkrachovalých továren, nevyužívaná nádražní zákoutí, pozemky, kde se ještě nezačalo stavět, zarostlé zahrádkářské kolonie. Název výstavy Kořeny, větve, šlahounyodkazuje k tomu, co na místech navštěvovaných EPOSEM 257 většinou najdeme: bují na nich náletová vegetace. Někde pod ní se rozkládají opuštěné budovy a průmyslová zařízení, ale také v ní přežívají lidé bez domova. Jestliže tato místa připomínají ostrovy divočiny, strategie přežití jejich dočasných obyvatel připomene způsob života prehistorických lidí. V neposlední řadě je řada těchto lokalit spjata s graffiti scénou. EPOS 257 nechce upozornit pouze na formální podobnost mezi vše prorůstajícími křovisky a graffiti. Vzájemnou souvislost vidí v jejich vnitřních principech.

EPOS 257 opakovaně navštěvuje místa na okraji a zkušeným zrakem pozoruje jejich skrytý život. Interpretuje zdánlivě nezajímavé hromady odpadu, sleduje cykly přírody i městské civilizace, dokumentuje jejich proměny a zamýšlí se nad pravidly jejich spolužití. I proto EPOS 257 již několik let dobývá a shromažďuje ploty, žebříky a další konstrukce prorostlé vegetací. V jednom objetí v nich najdeme organické a geometrické, přírodní a průmyslové. Prorůstání je výsledkem dialogu a vzájemného vyjednávání, jejichž výsledky autor přenáší do galerie.

Nejvlastnějším médiem EPOSE 257 je však putování po urbánní krajině a její intenzivní prožívání. Výstava není uzavřenou retrospektivou zážitků zasloužilého graffiti umělce, autor zprostředkovává své stále živé pobývání ve specifickém a proměnlivém prostředí. Z writera, jehož instinkty si zachoval, se EPOS 257 změnil v pozorovatele. V kakofonii přírodních a civilizačních znaků umí číst hlasy, pro většinu z nás nezřetelné a těžko pochopitelné. Výstava tak završuje autorův vývoj od živelného přispívání k urbánní entropii směrem k introspektivní reflexi moderního světa.

EPOS 257 vyšel z pražské graffiti scény, současně je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Věnuje se intervencím do veřejného prostoru (Seno, 2009, 50 m2 veřejného prostoru, 2010, Urban Shoot Paintings, 2009-2011, a další) i galerijnímu zprostředkování podobných postupů (například v roce 2017 výstava Retroreflexe v Národní galerii v Praze). Jeho práce je ovlivněna zájmem o grafický design a architekturu, její součástí je však trvale i společenská tématika.

Projekt EPOSE 257 Kořeny, větve, šlahouny obrací svou pozornost k urbánní divočině, k zákoutím na rozhraní mezi přírodou a městem, ale i k místům společenské transformace. Objekty, fotografie a texty jsou dokladem autorova intenzivního vztahu k lokalitám na okraji zájmu veřejnosti a k jejich skrytému životu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Epos 257: Kořeny, větve, šlahouny