Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation

Do 15.3.2019 bude v Galerii Kuzebauch, Říčanova 19, Praha 6 (tram Říčanova a pak cca 500 m), přístupná zajímavá a zneklidňující výstava Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation.

Výstava Emmy Woffenden a Petra Stanického představuje dialog dvou sochařů a sklářů hledajících společnou prostorovou řeč. Tvorba Emmy Woffenden, absolventky londýnské Royal College of Art, doslova překypuje figurami a organickými tvary, pracuje s náznaky, pohybem a nadsázkou, kombinuje sklo s dalšími materiály a poskytuje tak jakousi sondu do hlubin lidského podvědomí. Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, skrze své kompozice a objekty ovládá a transformuje prostor a odhaluje tak jeho intimní, neposkvrněnou stránku. Krom toho však, podobně jako Woffenden, tvoří i intimní díla s figurálními motivy.

Úvodní text kurátora PhDr. Petra Nového k výstavě:

Každý umělec je individualitou se specifickým viděním světa, do kterého prostřednictvích svých děl vtahuje a vábí ty, jež se nechají zlákat. Jde o výjimečně křehký vztah intelektuální intimity mezi tvůrcem a divákem založený na vzájemné důvěře. Výtvarník svými pracemi vždy interaktivně vstupuje do konkrétního prostoru, v němž je prezentuje. Může jeho podobu aktivně využívat i měnit, nebo naopak programově ignorovat, tvářit se, že neexistuje, ale nelze. Stejně tak je tomu s divákem – lze s ním komunikovat mnoha způsoby, ale tvůrčí výpověď bez recepce spřízněných duší je možná arteterapií, ale nikoliv uměním. Výtvarník je tedy permanentně v mentálním stavu, jež bychom mohli nazvat kontaktní izolací. A to dokonce i ve vztahu k jinému umělci s obdobným naturelem, jako je tomu v případě Emmy Woffenden a Petra Stanického.

Tvorba Emmy Woffenden, absolventky slavné londýnské Royal College of Art, je od svých počátků v 90. letech 20. století sochařská. Nápaditě využívá vedle skla i dalších materiálů, motivicky blízké jsou jí figury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí ji není nadsázka ani promyšlená, nikoliv pouze efektní provokace. Opakovaně se vrací k spirituálním tématům, zajímá ji člověk jako mnohovrstevnatá bytost, vznešená i komická zároveň, ráda pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty.

V prvé řadě sochařem a až poté sklářem je též Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Sklo je pro něj jedním z oblíbených prostředků k vytváření objektů a kompozic, často s ambicí ovládnout prostor nebo v něm odkrýt jinou dimenzi. Jeho práce jsou ideově pregnantní, až puristicky čisté, pečlivě promyšlené a konstruované. Dokáže však stvořit i intimní solitéry, kde jej – stejně jako Emmu Woffenden – zajímá například figurální motiv.

Výstava Contact – Isolation nabízí vhled do tvůrčího myšlení dvou výrazných, zřetelně profilovaných, především však intelektuálně spřízněných uměleckých osobností. Pro Galerii Kuzebauch vznikla nová specifická díla, jimiž nás Emma Woffenden a Petr Stanický přesvědčují, že sklo a prostor je nosné téma, které může přinést ještě mnoho podnětných překvapení.

Petr Nový
Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
kurátor Galerie KuzebauchFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Emma Woffenden a Petr Stanický: Contact – Isolation