Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Elizaveta Gershkovich (Lisa Swan): Panties (Russian character)

9. 6.-30. 6. / FAMU / Fotografie

Do 30.6.2016 bude v galerii Matmos (dvě patra dolů do sklepení Lažanského paláce FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1), přístupná zajímavá fotograficko-instalační výstava Elizaveta Gershkovich (Lisa Swan): Panties (Russian character).

Celý svět je protkán tradicemi a národními zvyklostmi. Jedná se o jakési prizma pro nazírání charakteru lidí. Tyto tradice mají samozřejmě i své méně oficiální zákoutí jako je třeba chození po vlastním příbytku pouze ve spodním prádle, což dokonale vystihuje pravou ruskou náturu. Zní to směšně? Ne tak docela. Tohle je totiž ta pravá výkladní skříň ruského člověka. Jakýkoliv pokus o stručný popis naší země se zdá jako neúplný ve srovnání s dusnou atmosférou, společností dobrých přátel a rychlou gradací večera. Spoďáry, vodka, sauna, tmavý chleba a cibule. Všechno tohle je Rusko.

Galerie Matmos:

Studentská platforma umístěná v nejhlubším sklepení Lažanského paláce nabízí prostor pro prezentaci menších vizuálních projektů, které vznikají přímo na Katedře fotografie, nebo i mimo ní. Zcela zásadní roli zde hraje silná souvstažnost díla a zkoumané problematiky. V rámci jednotlivých výstavních cyklů jsou do prostoru Klubu FAMU zváni vědci, filozofové a badatelé, kteří se daným tématem dlouhodobě zabývají. Vzniká tak jedinečná konfrontace exaktního jazyka vědy a vizuální estetiky. Kurátoři galerie (Martin Netočný a Oskar Helcel) se při sestavování galerijního programu řídí právě tímto klíčem. V následném procesu pak hrají roli jakýchsi moderátorů. Věří v komplexnost a ucelenost umělcova počínaní.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Elizaveta Gershkovich (Lisa Swan): Panties (Russian character)