Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eliáš Dolejší: Promluva

Do 24.5.2019 bude v Synagoze na Palmovce, Ludmilina 4, Praha 8 – Palmovka, přístupná velmi zajímavá výstava Eliáše Dolejšího: Promluva. Otevřeno po-pá // 14:00 – 19:00.

Tvorba Eliáše Dolejšího je nadčasová. Jeho záměrem je vytržení z žité zkušenosti času na základě přerušení běžného časového kontinua. Otvírá prostor pro možnost nové zkušenosti, která se přibližuje zakoušení posvátného. Tato zkušenost je specifická tím, že se vzpírá kontextualitě a hypoteticky funguje napříč sociálně-kulturními diskurzy. Tuto výstavu věnuje autor specifickému otevírání nové formy zážitku. Název výstavy Promluva cílí na problematiku objektové ontologie a její formy. Na základě spojení prostoru a objektů vzniká prostor nový. Řečí nového prostoru je tato promluva, jež je spojením dialogu mezi objekty a prostorem. Dialog je výchozím bodem pro jiné vnímání a novou orientaci návštěvníků výstavy.

Eliáš Dolejší (* 1982) se narodil v Praze. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (Ateliér Socha II, Škola prof. Jindřicha Zeithammla). V roce 2010 obdržel Ateliérovou cenu (AVU, prof. Jindřich Zeithamml) a v roce 2011 Cenu Josefa Hlávky. Vystavuje od roku 2011. Naposledy se zúčastnil společných výstav v pražské Nau Gallery (2015), v klatovském kostele sv. Vavřince (2015), v Kroměříži (Sochy v zahradě V, 2015) nebo sochařského sympozia v Hořicích (2016). Samostatnou expozici měl v Nau Gallery (Zrcadlení, 2015) a v pražských Výkladech AXA (Vnitřní horizont, 2015). Letos vystavoval společně s Ivanem Pinkavou v ostravské Galerii výtvarných umění (Napřed uhořet) nebo skupinově v Galerii Klatovy-Klenová. Dolejší pracuje často s papírem a dřevem, jejich významy křehkosti a časovosti umocňuje nestabilitou živelně vršených forem. ∞(* 1982) se narodil v Praze. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (Ateliér Socha II, Škola prof. Jindřicha Zeithammla). V roce 2010 obdržel Ateliérovou cenu (AVU, prof. Jindřich Zeithamml) a v roce 2011 Cenu Josefa Hlávky. Vystavuje od roku 2011. Naposledy se zúčastnil společných výstav v pražské Nau Gallery (2015), v klatovském kostele sv. Vavřince (2015), v Kroměříži (Sochy v zahradě V, 2015) nebo sochařského sympozia v Hořicích (2016). Samostatnou expozici měl v Nau Gallery (Zrcadlení, 2015) a v pražských Výkladech AXA (Vnitřní horizont, 2015). Letos vystavoval společně s Ivanem Pinkavou v ostravské Galerii výtvarných umění (Napřed uhořet) nebo skupinově v Galerii Klatovy-Klenová. Dolejší pracuje často s papírem a dřevem, jejich významy křehkosti a časovosti umocňuje nestabilitou živelně vršených forem.

https://www.works.io/elias-dolejsi/

….

Všechny ukázky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eliáš Dolejší: Promluva