Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Eduard Ovčáček: SLOVA ZNOVA SLOVA

Už jen do 18.11.2016 bude v uměleckém knihkupectví Kavka Books, Krocínova 5, Praha 1 (kousek od Národního Divadla), přístupná zajímavá výstava Eduard Ovčáček: SLOVA ZNOVA SLOVA.

Výstava doprovází stejnojmennou krásnou knihu, která je v knihkupectví Kavka Books k dostání.

„Jak sám autor říká, nastal čas, čas na vydání sbírky poezie dosud nepublikovaných básní z padesátýcha šedesátých let dvacátého století, stejně provokativních jako byly kdysi texty Tzarovy, Huelsenbeckovy nebo Arpovy………Část knihy nazvaná VIZUÁLNÍ & KONKRÉTNÍ POEZIE – VÝBĚR (1962–1993) představuje procesuální básně, typograficko–strojopisné kresby ve své autentické velikosti znaku napsaném na psacím stroji Underwood Standard Portable Writer z roku 1924.“ Jana Šindelová, Gramatika vidění Eduarda Ovčáčka z úvodu knihy Slova znova slova 2016

Kniha dále zahrnuje vizuální a konkrétní básně vytvořené po roce 1962, interpretace přísloví, onomatopoické básně, ukázky textů psaných pod vlivem LSD,
fragmenty textů Společnosti pro restauraci Magotaje, autorovu stať o grafice a texty, kterými autor publikace objasňuje vznik a historii vizuální a konkrétní poezie, včetně vlastních začátků a svého dalšího vývoje v oblasti poezie.

Eduard Ovčáček je význačný současný český umělec. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje malby, plastiky a propalované reliéfy (včetně monumentálních realizací pro interiéry a exteriéry), koláže na papíře i na plátně, frotáže a kresby, grafiku (strukturální tisky, serigrafii, počítačovou grafiku) a fotografie (digitálně zpracované a tištěné jako fotografika), instalace a akce v plenéru, vizuální a konkrétní poezii.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Eduard Ovčáček: SLOVA ZNOVA SLOVA