Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž dvoudenní jednorázové výstavy Ján Kekeli & Peter Fabo: MEDZI

13. 11.-14. 11. / Nevan contempo / Fotografie

Ve dnech 13. – 14.11.2015 se v v Galerii Nevan Contempo, U rajské zahrady 14, Praha 3, konala dvoudenní jednorázová výstava Ján Kekeli & Peter Fabo: MEDZI.

Nevan Contempo tentokrát představila hostující Galerii Kytka a Hot Dock gallery (SK) s výstavním projektem „MEDZI“. Společný projekt autorů Jana Kekeliho (SK) a Petera Faba (SK).
Charakteristickým prvkem pro oba autory je práce s médiem analogové fotografie a obdobný přístup k zobrazovanému, jež se od konkrétního předmětu ve fotografii vyvíjí až k abstraktnímu obrazu.

Text Tomáše Kličky k výstavě:

Rozměrné tatranské skalní stěny a podzemní důlní prostory koketují s mýtem „drsné a nezkrotné“ slovenské krajiny, nad kterou to blýská a bije. Teprve izolace horniny od jejího prostředí po způsobu přírodopisného kabinetu nebo mineralogického muzea ale vede k jejímu plnému estetickému docenění. Abstraktní morfologie a textura geologických útvarů a nerostů je sice podmanivá, ale nedovede bezezbytku přehlušit romantický patos skal, hlubin a zasuté nutkání k jejich pokoření a dobytí: „Ain’t no mountain high enough – Ain’t no valley low enough“. Banány naopak podněcují představu rajské bezstarostnosti. Svoji naddimenzovaností se mohou jevit cizorodě a frackovsky drze, přitom do Fabova rejstříku exotický plod vstoupil jako symbol maskulinity, který v sobě spojuje radost i úzkost z odpovědnosti a selhání. Tak se hory a doly, coby předmět výzvy, a cizokrajné ovoce, které mírně ironizuje chlapiska výzvy hledající, významově ocitají blíž, než se mohlo zprvu zdát – banán hory přenáší. Ale možná je pátrání po společném jmenovateli liché.

Jan Kekeli a hlavně Peter Fabo unikají z pole tradiční fotografie, pokud ještě vůbec existuje. Kekeli poslední dobou vytváří precizní obrazově komponované snímky a Fabo se uchyluje k objektu, řemeslně náročné intarzii nebo, tak jako tady, k fotogramu. Oba tentokrát dospěli k monochromatičnosti a monumentalitě volbou velkorysých formátů, které diváka nutí vztahovat se k nim i tělesně. Tím Kekeli a Fabo mimoděk došli ke smíření dosavadní odlišnosti jejich tvorby. Horniny a banány souzní.

Tomáš Klička

http://www.jankekeli.sk/
http://www.peterfabo.name/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž dvoudenní jednorázové výstavy Ján Kekeli & Peter Fabo: MEDZI