Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž Dušan Šimánek: Maska

Do 3. 4. 2022 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Dušana Šimánka: Maska.

Úvodní text kurátora Lukáše Bártla k výstavě:

Dušan Šimánek většinou nepospíchá. Jeho volná tvorba nekopíruje společenskou poptávku a nesnaží se být za každou cenu aktuální.

Každý z nás vnímá dobu probíhající pandemie trochu jinak. Ať už jsou naše individuální prožitky a jedinečná zkušenost jakékoliv, všichni se pravděpodobně shodneme na tom, že poslední měsíce a roky byly dost podivné. Hrůza, bezmoc, strach, smrt na jedné straně, ale i sounáležitost, ohleduplnost, nezištná pomoc a dostatek času na straně druhé. I takto neuchopitelná doba má jeden společný jmenovatel. Jsou jím bariéry. Uměle vytvořené zábrany mezi lidmi, ať již ty fyzické, nebo mentální. A jejich globálním symbolem se stala rouška či respirátor.
Dušan Šimánek (*1948) rozhodně není autorem, který by měl bytostnou potřebu svými díly komentovat aktuální společenské dění. Jedním z východisek jeho tvorby je sice zevrubná znalost dokumentární fotografie, tu ovšem autor nechápe pouze jako „sdílení aktualit“, ale mnohem hlouběji, totiž jako cestu k obecně lidskému. Celá Dušanova tvorba je jakousi netradiční směsicí dokumentárního pohledu a symboličnosti s nebývale soustředěným smyslem pro krásu a melancholii. Je to dokumentarista, který nespěchá a ke zprávě o člověku nepotřebuje jedinou živou bytost. Stačí mu prostředí, které je člověčinou prosáklé a pouze na jeho přítomnost odkazuje. Tak vznikly jeho cykly Ticho I a Ticho II, Kulisy, nebo Nedělní odpoledne.
Poslední vytvořený soubor Maska je ale v něčem jiný. Autor už nechodí za příběhem ven, ale nosí si jej do svého ateliéru. Odhazuje vše zbytečné a současné zrychlené době nabízí jednoduchý symbol posledních dvou let, který přísně analyticky zaznamenává. Zdánlivá jednoduchost však v sobě má nepřeberné množství výkladů. Je respirátor symbolem jednoty či rozštěpenosti, bezpečí či strachu, zdraví či nemoci, ohleduplnosti či bezohlednosti, čistoty či špíny, individuálnosti či stádnosti, problému či jeho překonání? A je artefaktem fotografie, nebo objekt samý. Výklad je pochopitelně na každém z nás.
Lukáš Bártl

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž Dušan Šimánek: Maska